English
Start Free trial

Eficienta in avocatura

Avocatura are reguli specifice în abordarea clienților, promovarea serviciilor oferite și modul de calculare a eficienței. Indicatorii de performanță, atât de necesari în managementul oricărei firme, trebuie să reflecte particularitățile acestui domeniu și să susțină deciziile viitoare. Deși aceștia diferă în funcție de practică, de modul de organizare internă, chiar și de Managing Partner, există o serie de indicatori care ar trebui urmăriți de orice casă de avocatură.

Venituri lunare raportate la cheltuieli

Acesta este probabil cel mai frecvent indicator calculat de avocați deoarece are un impact imediat asupra activității curente. Fiecare casă de avocatură își impune propriile obiective privind profitabilitatea, cheltuielile și veniturile, o monitorizare constantă a acestora permițând tragerea la timp a semnalului de alarmă. De cele mai multe ori, depășirea pragurilor stabilite se traduc fie în echipe supradimensionate, fie în avocați costisitori comparativ cu munca prestată. În plus, acești indicatori vă pot spune dacă o eventuală creștere a salariilor este însoțită de o creștere cel puțin similară a productivității, evitând astfel reducerea profitabilității.

Neîncasatele și numărul mediu de zile de întârziere la plată

Unul dintre efecte vizibile ale crizei a fost creșterea numărului de facturi restante și a timpului în care se efectuează plata. Deși timpul de încasare poate varia în funcție de practică, este recomandat ca acesta să nu depășească 60 de zile. De asemenea, urmărirea numărului mediu de zile de întârziere permite o evaluare corectă a fluxului de bani în firmă și o anumită predictibilitate relativ la încasări.

Eficiență și productivitate

În avocatură, acești indicatori se pot calcula ținând cont de orele lucrate, orele care se pot factura către client și orele de lucru disponibile într-o lună. Ca medie de sector, numărul de ore facturabile generat zilnic de fiecare avocat nu ar trebui sa coboare sub 5 – 6 ore, iar primul pas în urmărirea acestui indicator este pontajul. De altfel, ideal ar fi ca acesta să se urmărească la nivel de firmă, client sau avocat, inclusiv sub formă de target. În plus, eficiența și productivitatea au un rol important în procesul de evaluare și bonusare al angajaților.

Venituri per avocat

Dacă costurile generate de un avocat sunt mai ușor de calculat, nu același lucru se poate spune despre veniturile pe care le aduce în firmă. Totuși, acest indicator, corelat cu eficiența avocatului, este esențial în stabilirea unei politici salariale și de bonusare corecte, în funcție de rezultatele obținute. Această situație e greu de calculat pe hârtie, de cele mai multe ori fiind posibilă numai în cazul utilizării unor aplicații software care pot centraliza informația necesară unui astfel de raport.

Clienți actuali și clienți noi

De obicei, aceste informații sunt ignorate, atenția fiind îndreptată spre veniturile realizate. Totuși, un număr mic de clienți poate indica riscuri majore prin gradul de dependență față de câteva conturi cheie. Este foarte important să urmăriți și evoluția lunară a numărului de clienți noi, relevant pentru sănătatea business-ului. De altfel, acesta vă poate ajuta să evaluați eforturile de promovare și marketing ale firmei, cât și perspectivele de dezvoltare.

Tariful orar real

Dacă dispuneți de informații complete de pontaj, se poate calcula tariful mediu real pentru fiecare client în parte, dar și la nivel de firmă. Importanța acestui indicator rezidă în diferența majoră care poate exista între tariful orar negociat prin contract și cel efectiv, calculat pe baza orelor lucrate. De exemplu, dacă reușiți să facturați doar jumătate din timpul lucrat la un tarif de 100 EUR/ora, tariful real este de 50 de EUR/ora. Tariful orar real reprezintă baza pentru analize ulterioare și, în plus, este un puternic indicator de eficiență la nivel de client.

Urmărirea bugetelor pe fiecare proiect

Un alt mod de a măsura eficiența, de data aceasta la nivel de proiect, este încadrarea în bugetul de ore stabilit. Este interesant de urmărit mai ales la proiectele cu tarif global, pentru a vedea în ce măsură acesta a fost profitabil și la ce tarif orar real s-a lucrat.

Calcularea și urmărirea acestor indicatori presupune în primul rând centralizarea informațiilor despre pontaj, contracte, clienți și facturare. O aplicație software ar elimina cu siguranță erorile de calcul și ar reduce în mod semnificativ efortul de prelucrare a datelor.

George BĂRCUN

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer