English
Start Free trial

KEY VISION PRO TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

 In vigoare incepand cu 01.05.2019

 

1. INTRODUCERE

1.1. Termenii si Conditiile reglementeaza accesul la Servicii si utilizarea neexclusiva si limitata temporal de catre Client a Serviciilor prestate de Softventure S.R.L. (denumita in continuare „Softventure”), o societate organizata si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, avand Cod Unic de Inregistrare 28914997, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO51INGB0000999902567583, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, tel: 0374.048.457, e-mail: office@keyvision.eu.

1.2. Acesti Termeni si Conditii reprezinta un contract cu forta obligatorie incheiat intre Softventure si Client.

1.3. Este important sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor si utilizarea Serviciilor, Clientul declara ca a citit, a inteles si a acceptat sa se supuna acestor Termeni si Conditii.

 

2. DEFINITII

2.1. Administrator – reprezentantul Clientului in relatia cu Softventure (i) care are puterea de a angaja Clientul in baza Termenilor si Conditiilor si (ii) care va fi responsabil pentru administrarea utilizarii Serviciilor inclusiv, dar fara a se limita la, crearea de profiluri pentru Utilizatorii suplimentari. Administratorul este primul Utilizator al Serviciilor.

2.2. Acord – Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care reglementeaza prelucrarea de catre Softventure, in numele Clientului, a anumitor date cu caracter personal in cadrul utilizarii Serviciilor.

2.3. Informatii confidentiale – orice informatii apartinand oricareia dintre Parti, care au fost transmise sau la care cealalta Parte a avut acces, in mod direct sau indirect, oricand pe perioada sau ulterior utilizarii Serviciilor de catre Client, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i) informatii de natura tehnica (e.g. date si specificatii tehnice), know-how, cercetari, inventii, secrete comerciale, desene, diagrame, concepte, documentatii, manuale, coduri sursa, coduri obiect;

(ii) informatii de natura comerciala, precum informatii financiare, strategii de business, strategii de marketing, costuri;

(iii) date cu caracter personal, datele ce tin de Continut si de Cont;

(iv) orice alte informatii apartinand celeilalte Parti, cu exceptia informatiilor care sunt publice

2.4. Continut – toate datele si informatiile incarcate, introduse, stocate, receptionate si administrate de catre Utilizatori in sau prin Servicii, altele decat Datele Contului.

2.5. Client – persoana fizica sau juridica care dobandeste, ulterior crearii contului, dreptul neexclusiv si limitat temporal de utilizare a Serviciilor in baza Termenilor si Conditiilor.

2.6. Forta Majora – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care intervine dupa intrarea in vigoare a Termenilor si Conditiilor, depasind astfel controlul rezonabil al Partilor, dupa caz, si care face imposibila sau irealizabila executarea obligatiilor.

2.7. Caz fortuit – un eveniment imprevizibil si inevitabil, in lipsa caruia Partile ar fi tinute sa raspunda;

2.8. Parte –Softventure sau Clientul;

2.9. Partile – Softventure si Clientul;

2.10. Servicii – accesul la software-ul KeyVision si la serviciile prestate de Softventure in baza Termenilor si Conditiilor.

2.11. Prețul Abonamentului – suma datorata de Client pentru utilizarea Serviciilor pentru fiecare Utilizator;

2.12. Datele Contului – datele apartinand Clientului si/sau altor Utilizatori necesare pentru crearea contului si pentru utilizarea Serviciilor;

2.13. Perioada de abonare – perioada lunara sau anuala pentru care Utilizatorii se aboneaza pentru utilizarea Serviciilor;

2.14. Termeni si Conditii – termenii si conditiile care reglementeaza utilizarea de catre Client a Serviciilor, impreuna cu Acordul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal precum si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila la https://www.keyvision.eu/privacy-policy/, astfel cum pot fi acestea modificate unilateral de catre Softventure cu notificarea Clientului.

2.15. Utilizator – orice persoana care utilizeaza Serviciile in baza accesului acordat de Administrator, inclusiv Administratorul.

 

3. SERVICII

3.1. Clientul are dreptul neexclusiv si limitat temporal de a utiliza Serviciile, in schimbul platii Pretului Abonamentului.

3.2. Serviciile de Help-Desk vor fi prestate de catre Softventure de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor nationale si a altor perioade comunicate, in timpul orelor de program, prin intercom.

3.3. Serviciile suplimentare (e.g. personalizarea Serviciilor, orice servicii de dezvoltare software, servicii de suport tehnic, import date sau training) vor fi prestate de Softventure la solicitarea expresa a Clientului si vor face obiectul unor preturi si clauze contractuale separate.

3.4. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Serviciile, in orice moment, prin adaugarea sau eliminarea oricaror caracteristici si/sau accesorii suplimentare conexe Serviciilor. Orice caracteristica si/sau accesoriu suplimentar care ar diminua sau ar interfera cu utilizarea Serviciilor se va aplica dupa notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in prealabil, termen in care Clientul are dreptul de a modifica sau de a inceta Termenii si Conditiile, accesand pagina de editare a contului.

 

4. ABONAREA LA SERVICII

4.1. Utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de catre Client, care presupune furnizarea urmatoarelor Date ale Contului:

4.2. Utilizarea versiunii demo: numele si prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon al Administratorului;

4.3. Abonare: denumirea, codul unic de inregistrare, sediul social si detaliile de plata ale Clientului;

4.4. Utilizator: numele, prenumele si adresa de e-mail.

4.5. Clientul are obligatia de a actualiza si de a mentine confidentiale toate Datele Contului.

4.6. Fiecare Utilizator va accesa Serviciile folosind propria adresa de e-mail si parola corespunzatoare. Clientul va depune toate diligentele rezonabile pentru a se asigura ca fiecare Utilizator foloseste propriul profil si ca acest profil este folosit doar de catre Utilizatorul caruia i-a fost atribuit, inclusiv profilul Administratorului.

4.7. Administratorul va putea alege si modifica in orice moment abonamentul ales, in numele si pe seama Clientului si administra profilul individual al fiecarui Utilizator. Orice modificari ale abonamentului ales vor opera numai pentru viitor si cu aplicare imediata (iar nu la expirarea Perioadei de abonare). Clientul intelege si accepta ca orice modificari ale abonamentului pot sa aiba drept consecinta pierderi ale Continutului.

 

5. ABONAMENT SI CONDITII DE PLATA

5.1. In schimbul utilizarii Serviciilor, la expirarea perioadei de utilizare gratuita, Clientul va plati Pretul unui Abonament lunar sau anual (Pretul nu includeTVA), accesand pagina de abonare si selectand recurenta platilor, numarul de Utilizatori si serviciile suplimentare. TVA-ul va face obiectul prevederilor fiscale aplicabile intre Client si Softventure, dupa caz.

5.2. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Abonamentul, in orice moment, cu notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in prealabil, perioada in care Clientul are dreptul de a modifica sau de a inceta abonamentul, accesand pagina de editare a contului. Noul Pret al Abonamentului se va aplica pentru urmatoarea Perioada de abonare.

5.3. Plata Pretului Abonamentului se va face prin debitare directa (plata recurenta). Pretul Abonamentului poate fi platit si prin mijloace electronice (plata online sau transfer bancar), cand debitarea directa nu poate fi folosita ca mijloc de plata.

5.4. In cazul platilor efectuate prin debitare directa, Clientul va furniza un card de credit/debit sau orice alt tip de card valid pentru plata Pretului Abonamentului. Clientul autorizeaza Softventure sa utilizeze serviciile unei terte parti pentru procesarea platilor. Pretul Abonamentului va fi perceput automat, in avans pentru fiecare Perioada de abonare. Obligatia de plata a Pretului Abonamentului este scadenta in prima zi a fiecarei Perioade de abonare. Sistemul de plata va incerca sa retraga suma datorata de 3 (trei) ori in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure. De fiecare data cand plata este refuzata, Clientul va primi o notificare in acest sens.

5.5. In cazul platilor efectuate prin mijloace electronice, Clientul va achita Softventure Pretul Abonamentului in avans pentru fiecare Perioada de abonare. Obligatia de plata a Pretului Abonamentului este scadenta in prima zi a fiecarei Perioade de abonare. Plata Pretului Abonamentului este considerata efectuata la data la care suma datorata este transferata efectiv in contul Softventure.

5.6. Utilizarea Serviciilor va fi suspendata automat daca Pretul Abonamentului nu este platit fie prin debitare directa, fie prin mijloace electronice, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure.

5.7. Pentru plata cu intarziere a Pretului Abonamentului de catre Client, Softventure are dreptul de a aplica penalitati in cuantum de 0,2% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadenta a platii pana la achitarea integrala a sumelor scadente.

5.8. Daca Clientul nu plateste Pretul Abonamentului in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure, Softventure poate rezilia de drept Termenii si Conditiile si inceta prestarea Serviciilor, printr-o notificare scrisa catre Client, fara punerea in intarziere a Clientului sau orice alta formalitate si fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata competente. Continutul va fi sters automat, in conditiile prevazute la art. 9.5. de mai jos.

5.9. Pretul Abonamentului va fi automat actualizat in functie de modificarile aduse de catre Administrator abonamentului ales, in conditiile art. 4.4. de mai sus. Costurile suplimentare vor fi facturate imedia. Pentru modificarile in minus aduse abonamentului, va fi emisa o nota de credit, aplicabila exclusiv pentru utilizarea Serviciilor.

5.10. Toate Preturile Abonamentelor platite sunt nerambursabile, indiferent daca Clientul utilizeaza efectiv sau nu Serviciile, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Termeni si Conditii.

5.11. Pretul Abonamentului nu include costuri indirecte aferente utilizarii Serviciilor, precum costurile cu accesul la Internet, serviciul de date in roaming sau alte costuri privind transmiterea de date.

 

6. UTILIZAREA SERVICIILOR

6.1. Softventure va lua toate masurile de securitate rezonabile pentru a asigura accesul si utilizarea sigura a Serviciilor si protectia Continutului si a Informatiilor confidentiale ale Clientului, incluzand, dar fara a se limita la o modalitate sigura de autentificare si protectie de tip firewall.

6.2. Clientul va utiliza Serviciile numai in interes propriu si in conformitate cu Termenii si Conditiile. Serviciile nu vor fi utilizate in mod nelegal, ofensiv, amenintator, obscen sau in orice alt mod similar.

6.3. Clientul isi asuma responsabilitatea exclusiva pentru Continut si intelge pe deplin faptul ca Softventure nu va revizui sau verifica in orice mod Continutul. Softventure are totusi dreptul, unilalteral si in orice moment, de a lua orice masura pe care o considera necesara cu privire la un Continut care nu este in conformitate cu Termenii si Conditiile, inclusiv eliminarea unui astfel de Continut.

6.4. Clientul este responsabil pentru pastrarea securitatii si confidentialitatii Continutului si a activitatilor desfasurate in cursul utilizarii Serviciilor. Clientul va notifica de indata Softventure cu privire la orice acces neautorizat la Servicii sau orice alta incalcare similara a securitatii.

6.5. Clientul se va asigura ca drepturile de autor, precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Serviciilor, nu vor fi incalcate ca urmare a utilizarii Serviciilor sau in orice alt mod.

6.6. Clientul nu va reproduce Serviciile, permanent sau temporar, in tot sau in parte, prin orice mijloace sau in orice forma, si nu va traduce, adapta, organiza sau aduce modificari Serviciilor, chiar daca o astfel de reproducere/traducere/adaptare/organizare/modificare este necesara pentru a permite Clientului sa utilizeze Serviciile conform scopului acestora sau sa corecteze orice erori in operarea Serviciilor.

6.7. Clientul nu va opera modificari, stergeri sau completari la codul sursa al Serviciilor, nu va copia elemente distincte ale Serviciilor, e.g. CSS-uri sau functionalitati specifice, fara acordul prealabil in scris al Softventure.

6.8. Clientul nu va incerca sa obtina acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau retele de calculatoare conectate la orice server utilizat de Servicii sau la orice servicii furnizate de Softventure, prin frauda, decriptarea parolei sau orice alte mijloace.

6.9. Clientul nu va utiliza Serviciile in orice mod care aduce atingere drepturilor tertilor, incluzand, dar fara a se limita la vatamarea cu intentie a unei persoane fizice sau juridice, inclusiv Softventure.

6.10. Clientul se va asigura ca Administratorul si Utilizatorii (i) utilizeaza Serviciile in conformitate cu acesti Termeni si Conditii, (ii) respecta drepturile Softventure asupra Serviciilor si (iii) indeplinesc toate obligatiile ce revin in sarcina Clientului conform acestor Termeni si Conditii.

6.11. In cazul in care Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute la art. 6.2. – 6.10., 11.,12, 13.2. si/sau 13.3., Softventure isi rezerva dreptul de a suspenda unilateral Serviciile, in orice moment. Clientul va putea sa redobandeasca accesul la Servicii numai daca respectivele obligatii sunt indeplinite si Clientul furnizeaza suficiente garantii ca Serviciile vor fi utilizate in conformitate cu acesti Termeni si Conditii. Daca in termen de 5 (cinci) zile de la data suspendarii Serviciilor, Clientul nu isi indeplineste obligatiile si/sau nu furnizeaza Softventure garantiile corespunzatoare, Softventure are dreptul de a inceta permanent prestarea Serviciilor si de a rezilia de drept Termenii si Conditiile, cu notificarea scrisa a Clientului, fara punerea in intarzierea Clientului sau alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata. Continutul va fi sters automat, in conditiile prevazute la art. 9.5. de mai jos.

6.12. Softventure poate oferi integrarea Serviciilor cu alte produse sau servicii ale unor terti. Accesul si utilizarea oricaror produse sau servicii furnizate de terti vor face obiectul unor clauze contractuale distincte puse la dispozitie de terti. Softventure nu va fi tinuta raspunzatoare, in niciun caz, pentru orice prejudiciu pe care Clientul l-ar putea suporta ca urmare a utilizarii produselor si serviciilor furnizate de terti, incluzand, dar fara a se limita la indisponibilitatea sau functionarea defectuoasa a acestor produse sau servicii, Clientul fiind singurul responsabil pentru utilizarea produselor si serviciilor tertilor.

7. MENTENANTA

7.1. Softventure isi rezerva dreptul de a suspenda temporar, in orice moment, prestarea in tot sau in parte a Serviciilor sau a oricarei functionalitati a Serviciilor, pentru prestarea Serviciilor de Mentenanta (e.g. remedierea deficientelor de functionare, reparatii, actualizari). Softventure va notifica Clientul cu cel putin 2 (doua) zile inainte de orice astfel de suspendare, cu exceptia situatilor in care se impune luarea unor masuri de urgenta pentru a proteja integritatea si securitatea Serviciilor. Softventure va depune toate diligentele in vederea restabilirii in termen rezonabil a functionalitatii Serviciilor.

7.2. In niciun caz nu va putea fi angajata raspunderea Softventure fata de Client pentru suspendarea temporara a prestarii Serviciilor conform acestor Termeni si Conditii.

8. GARANTII SI LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Clientul intelege si este de acord ca Serviciile sunt oferite ca atare, fara niciun fel de garantie, explicita sau implicita. In limita maxima admisa de lege, Softventure nu ofera niciun fel de garantii, explicite sau implicite, prevazute de lege sau in alt mod, incluzand, dar fara a se limita la, garantii de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop sau garantii ca Serviciile nu vor incalca terte brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, marci comerciale sau alte drepturi. Softventure nu garanteaza ca Serviciile indeplinesc cerintele Clientului sau ca utilizarea Serviciilor de catre Client va fi neintrerupta, lipsita de erori sau ca Serviciile sunt ferite de orice pierderi, coruperi, atacuri cibernetice sau alte intruziuni de securitate.

8.2. In niciun caz raspunderea Softventure fata de Client pentru orice pretentii, pierderi sau daune in legatura cu utilizarea Serviciilor nu poate depasi 50% din suma platita de catre Client pentru utilizarea Serviciilor pe parcursul ultimelor 3 luni anterioare aparitiei prejudiciului.

8.3. Softventure nu raspunde pentru daunele directe, indirecte, accidentale, speciale, precum si orice alte daune rezultand din:

 • utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile,
 • schimbari sau modificari ale Serviciilor,
 • intreruperi temporare sau permanente ale functionarii Serviciilor,
 • accesul neautorizat la Datele Contului si Continut.

8.4. Limitarea raspunderii Softventure in baza prezentului articol nu se aplica in cazul in care prejudiciile cauzate Clientului au fost savarsite cu intentie sau din culpa grava de catre Softventure.

8.5. Clientul va fi raspunzator pentru orice prejudiciu cauzat Softventure prin orice incalcare a acestor Termeni si Conditii si pentru orice actiuni si/sau omisiuni ale Administratorului si/sau Utilizatorilor contrare Termenilor si Conditiilor, precum si pentru orice incalcari ale dispozitiilor acestor Termeni si Conditii. Clientul va despagubi si va apara Softventure pentru si impotriva oricaror demersuri legale, actiuni, raspundere, pierdere, penalitate rezultand din sau in legatura cu astfel de incalcari, actiuni si/sau omisiuni sau nerespectarea acestor Termeni si Conditii. Acest angajament acopera, in special, toate costurile suportate de Softventure pentru se apara impotriva oricaror astfel de actiuni si/sau pentru corectarea in mod corespunzator a pretinselor daune, pierderi, penalitati.

 

9. DURATA SI INCETAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

9.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare dupa inregistrarea Administratorului si bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile si cu Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal” si isi vor produce efectele pana la incetarea prestarii Serviciilor.

9.2. Clientul poate opta pentru incetarea prestarii Serviciilor si a acestor Termeni si Conditii accesand pagina de editare a contului. Incetarea prestarii Serviciilor la initiativa Clientului va deveni efectiva la momentul expirarii Perioadei de abonare. Clientul are dreptul de a utiliza Serviciile pana la expirarea Perioadei de abonare. Clientul are obligatia de a salva Datele Contului si Continutul inainte de incetarea prestarii Serviciilor. Clientul este singurul responsabil pentru salvarea Datelor Contului si a Continutului inainte de incetarea prestarii Serviciilor, Softventure fiind exonerat de orice raspundere in acest sens. Softventure poate asista Clientul cu salvarea si recuperarea Continutului, in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus.

9.3. Softventure poate denunta unilateral Termenii si Conditiile si, implicit, poate inceta prestarea Serviciilor, oricand, printr-o notificarea prealabila scrisa, transmisa Clientului cu 30 (treizeci) de zile inainte de data la care denuntarea devine efectiva (denuntarea unilaterala prevazuta de Codul Civil Roman).

9.4. Softventure poate rezilia unilateral Termenii si Conditiile si implicit, poate inceta prestarea Serviciilor, printr-o notificare scrisa transmisa Clientului, fara alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste in mod corespunzator oricare dintre obligatiile asumate in temeiul acestor Termeni si Conditii si nu remediaza neexecutarea/executarea necorespunzatoare in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificarea sa in scris in acest sens (rezilierea unilaterala prevazuta de Codul Civil Roman).

9.5. Dupa incetarea prestarii Serviciilor si a Termenilor si Conditiilor din orice motiv, Softventure va pastra Continutul pentru o perioada de 90 (nouazeci) de zile de la incetare inainte de a-l sterge definitiv. Clientul poate recupera datele in aceasta perioada, la cerere, in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus. In cazul in care Clientul nu solicita recuperarea Continutului pana la expirarea perioadei anterior mentionate, Softventure va sterge in mod definitiv datele si toate copiile acestora. Softventure nu va fi tinut in niciun caz raspunzator fata de Client pentru stergerea definitiva a Continutului in conformitate cu acesti Termeni si Conditii.

 

10. FORTA MAJORA

10.1. Niciuna dintre Parti nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau pentru executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii care ii revine in baza Termenilor si Conditiilor daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective este rezultatul direct al interventiei Fortei Majore. Cealalta Parte nu va fi indreptatita la plata de despagubiri in acest caz.

10.2. Daca oricare dintre Parti este impiedicata, ingreunata sau intarziata sa isi execute oricare dintre obligatiile asumate prin acesti Termeni si Conditii, de un eveniment de Forta Majora, atunci Partea respectiva va notifica cealalta Parte, in scris, despre interventia evenimentului de Forta Majora si despre imprejurarile in care s-a produs acesta, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care a luat la cunostinta despre producerea evenimentului.

10.3. Partea care a adresat respectiva notificare nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea, executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor sale contractuale cat timp dureaza Forta Majora.

10.4. Incetarea cazului de Forta Majora va fi, de asemenea, notificata in scris celeilalte Parti, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la incetare.

10.5. Daca Forta Majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile, oricare dintre Parti va putea notifica celeilalte Parti incetarea de drept a Termenilor si Conditiilor, fara ca cealalta Parte sa poata pretinde daune interese.

10.6. Partile convin in mod expres ca Softventure este exonerat de raspundere si in cazul aparitiei unui Caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea obligatiilor asumate prin acesti Termeni si Conditii. Prevederile acestei clauze privind Forta Majora se aplica in mod corespunzator si in cazul aparitiei unui Caz fortuit.

 

11. CONFIDENTIALITATE

11.1. Partile se obliga ca, pe perioada utilizarii Serviciilor si pe o perioada nelimitata de timp dupa incetarea prestarii Serviciilor si a acestor Termeni si Conditii, sa pastreze confidentialitatea si sa nu divulge niciunei terte persoane Informatiile confidentiale, si sa nu faca uz de aceste informatii in alt mod decat in conformitate cu acesti Termeni si Conditii si pentru utilizarea Serviciilor de catre Client sau prestarea Serviciilor de catre Softventure.

11.2. Fiecare Parte va fi exonerata de raspundere pentru divulgarea de informatii in legatura cu acesti Termeni si Conditii in cazul in care

Partea respectiva poate dovedi ca:

 • informatia a fost cunoscuta de Partea respectiva inainte sa ii fie comunicata de catre cealalta Parte;
 • informatia a fost divulgata dupa ce a obtinut consimtamantul in scris al celeilalte Parti pentru divulgare; sau

Partea respectiva a fost obligata sa divulge informatia in conformitate si cu respectarea procedurilor expres prevazute de legislatia in vigoare;

sau

informatia a devenit publica, independent de actiunea sau inactiunea Partii respective.

11.3. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Clientul accepta in mod expres si permite Softventure sa utilizeze numele/denumirea Clientului pentru referintele ce vor fi transmise altor clienti sau publicate pe pagina web a Softventure.

 

 

12. PROTECTIA DATELOR

Partile sunt de acord sa respecte obligatiile prevazute in Anexa nr. 1 – Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

13. PROPRIETATE INTELECTUALA

13.1. Clientul nu dobandeste in niciun moment vreun drept de autor asupra Serviciilor sau asupra oricaror materiale in legatura cu Serviciile, incluzand, dar fara a se limita la, codul sursa, codul obiect, documentatiile/manualele pentru utilizarea Serviciilor, precum si orice alta opera de creatie intelectuala in sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, inclusa in Servicii si este pe deplin raspunzator pentru orice incalcare adusa drepturilor morale si/sau drepturilor patrimoniale asupra Serviciilor.

13.2. Clientul nu are dreptul sa utilizeze Serviciile in vreo modalitate prin care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala.

13.3. Clientul dobandeste dreptul neexclusiv si limitat temporal de utilizare a Serviciilor. Clientul nu poate transmite acest drept mai departe unui tert fara acordul prealabil in scris al Softventure. Clientul nu va putea, fara aprobarea prealabila in scris a Softventure:

 • sa reproduca permanent sau temporar Serviciile, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea;
 • sa traduca, adapteze, organizeze si/sau sa aduca orice alte modificari Serviciilor si nici sa reproduca rezultatul acestor operatiuni.

 

14. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Termenii si Conditiile sunt guvernati de si interpretati conform legii romane.

14.2. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile si utilizarea Serviciilor va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente in circumscriptia carora isi are sediul Softventure. Dreptul la actiune al Clientului izvorat din sau in legatura cu Termenii si Conditiile se prescrie in termen de 6 (sase) luni.

 

15. CLAUZE FINALE

15.1. Administratorul declara si garanteaza ca (i) are putere de reprezentare a Clientului in relatia cu Softventure si de a actiona in numele si pe seama Clientului pe parcursul inregistrarii si pentru acceptarea Termenilor si Conditiilor, (ii) Clientul are capacitatea juridica de a incheia Termenii si Conditiile si (iii) toate Datele Contului sunt corecte si complete.

15.2. Daca in orice moment, orice prevedere a Termenilor si Conditiilor este sau devine ilegala, ineficace sau inaplicabila in orice sens, conform legislatiei aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor si Conditiilor nu vor fi afectate sau influentate negativ de acestea. Prevederile nelegale, ineficace sau inaplicabile vor fi inlocuite cu prevederi legale, valide si aplicabile, care sa reflecte, cat mai bine posibil, scopul economic urmarit prin intermediul prevederilor nelegale, ineficace sau inaplicabile.

15.3. Softventure are dreptul de a cesiona, total sau partial, Termenii si Conditiile, precum si de a-si substitui in orice alt mod un tert in raporturile nascute in baza Termenilor si Conditiilor, inclusiv prin, dar fara a se limita la, operatiuni de fuziune, divizare, transfer de active, transfer de business, reorganizare, vanzare, subcontractare sau in orice alt mod, fara acordul prealabil al Clientului.

15.4. In cazul in care o notificare in baza Termenilor si Conditiilor se face prin posta, aceasta va fi transmisa, cu confirmare de primire, si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare ulterioara celei in care a fost expediata. Notificarile formulate in temeiul Termenilor si Conditiilor vor fi, de asemenea, considerate valabile daca sunt transmise prin intermediul Serviciilor.

15.5. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Clientul accepta in mod expres si irevocabil toate clauzele stipulate in cuprinsul acestora, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele clauze: 3.4., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si 15 din Termeni si Conditii si 3.4, 5, 6 si 8 din Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

15.6. Termenii si Conditiile constituie singurul acord de vointa dintre Softventure si Client cu privire la utilizarea Serviciilor, inlocuind orice varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor si orice acord in scris sau verbal incheiat intre Softventure si Client in legatura cu Termenii si Conditiile si cu utilizarea Serviciilor.

15.7. Termenii si Conditiile sunt disponibile in cadrul Serviciilor. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Termenii si Conditiile cu notificarea in prealabil a Clientului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a noilor Termeni si Conditii. In termenul de 30 de zile antementionat, Clientul poate sa modifice sau sa inceteze abonamentul ales. Prin continuarea utilizarii Serviciilor, Clientul este de acord si accepta in mod irevocabil Termenii si Conditiile, astfel cum acestia au fost modificati unilateral de Softventure.

Anexa nr. 1

Acord privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

1. Introducere

1.1. Prezentul Acord reglementeaza prelucrarea de catre Softventure in numele Clientului, a anumitor date cu caracter personal in cadrul prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor.

1.2. Fata de aceste date cu caracter personal, Softventure are calitatea de Persoana Imputernicita de Operator, iar Clientul are calitatea de

1.3. Prezentul Acord face parte integranta din Termeni si Conditii. Prevederile din Acord se completeaza cu dispozitiile din Termeni si Conditii.

2. Legislatie

2.1. Prezentul Acord este guvernat de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind Protectia Datelor”), precum si de orice alte acte normative emise de catre autoritatile cu competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in implementarea acestuia.

2.2. Prezentul Acord este disponibil in cadrul Serviciilor. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Acordul cu notificarea in prealabil a Clientului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a noului Acord. Pana la expirarea termenului ante-mentionat, Clientul are dreptul de a modifica sau inceta abonamentul ales accesand pagina de editare a contului. Utilizarea in continuare a Serviciilor constituie acceptarea irevocabila a Acordului de catre Client, astfel cum acesta a fost modificat unilateral de Softventure.

2.3. Notiunile „date cu caracter personal”, „persoana vizata”, „prelucrare”, „operator”, „persoana imputernicita de operator” si „autoritate de supraveghere”, astfel cum sunt utilizate in cadrul Acordului, precum si orice alte notiuni care nu sunt definite expres in prezentul Acord, au sensul prevazut in Regulamentul General privind Protectia Datelor.

3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

3.1. Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, pe care Clientul le prelucreaza la randul sau prin intermediul Serviciilor, in calitate de Operator (denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”).

3.2. Softventure prelucreaza urmatoarele tipuri de Date cu Caracter Personal:

 • date de contact: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon (g. Datele Contului);
 • orice Continut care cuprinde date cu caracter personal prelucrate de Client, atunci cand utilizeaza Serviciile.

3.3. Softventure prelucreaza Datele cu Caracter Personal cu privire la urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • Utilizatori;
 • actuali si potentiali clienti, contacte de afaceri, colaboratori, angajati, consultanti si reprezentanti ai Clientului;
 • orice alte terte persoane ale caror date sunt introduse de catre Client/Utilizatori in utilizarea Serviciilor.

Softventure va efectua urmatoarele operatiuni de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal numai pe baza instructiunilor documentate ale Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine Softventure in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, extragere, stergere, precum si orice alte operatiuni de prelucrare rezonabil necesare prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor (denumite in continuare „Operatiunile de Prelucrare”). Partile sunt de acord ca Acordul si Termenii si Conditiile reprezinta instructiunile complete si finale ale Clientului cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Operatiunile de Prelucrare vor fi efectuate de Sofventure pe durata prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor si vor inceta la momentul incetarii prestarii Serviciilor si expirarii perioadei prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern cuprind dispozitii contrare.

4. Obligatiile Softventure

4.1. Softventure isi asuma urmatoarele obligatii in calitate de Persoana Imputernicita de Operator pentru a efectua Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca persoanele autorizate din cadrul Softventure sa efectueze Operatiunile de Prelucrare s-au angajat sa respecte confidentialitatea acestor date;
 • sa adopte masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator in efectuarea Operatiunilor de Prelucrare; Softventure va lua masuri pentru a asigura faptul ca orice persoana fizica care actioneaza sub autoritatea Softventure si care are acces la Datele cu Caracter Personal nu le prelucreaza decat la cererea Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;
 • sa respecte conditiile mentionate la art. 6 de mai jos;
 • tinand seama de natura prelucrarii, sa ofere asistenta Clientului prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei Clientului in calitate de Operator de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in Regulamentul General privind Protectia Datelor (g. dreptul la informare si dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii bazate in mod exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale competente de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal);
 • sa ajute Clientul in indeplinirea obligatiilor care ii revin acestuia in calitate de Operator, tinand seama de Operatiunile de Prelucrare si informatiile aflate la dispozitia Softventure si numai in masura in care aceste obligatii sunt in legatura cu utilizarea Serviciilor;
 • la alegerea Clientului si in conditiile prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii, sa stearga sau sa returneze toate Datele cu Caracter Personal la incetarea utilizarii Serviciilor, precum si sa elimine orice copii existente ale acestora, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea Datelor cu Caracter Personal;
 • sa puna la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor asumate conform art. 4.1. din prezentul Acord;
 • sa permita desfasurarea auditurilor cu privire la Operatiunile de Prelucrare, inclusiv a eventualelor inspectii cu privire la acestea, efectuate de Client sau de un alt auditor mandatat al acestuia si sa contribuie la acestea, in masura in care aceste verificari sunt strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale si exista indicii rezonabile ca Softventure nu isi respecta obligatiile legale cu privire la Operatiunile de Prelucrare, in conditiile agreate cu privire la fiecare audit intre Softventure si Client; in niciun caz, auditurile si inspectiile: (i) nu pot fi efectuate mai mult decat o singura data pe an, cu exceptia cazului in care au fost solicitate de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; (ii) nu se pot desfasura in afara programului normal de lucru al Softventure; (iii) nu pot afecta activitatea Softventure;
 • sa instiinteze Clientul fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal.

4.2. In cazul in care Softventure primeste o solicitare din partea persoanei vizate cu privire la drepturile care ii revin acesteia in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor, Softventure va redirectiona persoana vizata sa adreseze solicitarea direct Clientului.

4.3. Serviciile prestate de catre Softventure in indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4.1 lit. d), e), f) si h) din Acord vor fi prestate in conformitate cu prevederile art. 3.3. din Termeni si Conditii.

5. Obligatiile Clientului

5.1. Clientul isi asuma urmatoarele obligatii in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal si/sau Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca Datele cu Caracter Personal sunt strict necesare in vederea utilizarii Serviciilor si ca acestea sunt corecte, complete, precise si ca nu incalca drepturile unor terte persoane, fiind singurul responsabil pentru introducerea, corectitudinea si legalitatea prelucrarii acestor date;
 • sa respecte toate obligatiile care ii revin acestuia in calitate de Operator in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor, inclusiv, dar fara a se limita la, obligatiile necesare prelucrarii Datelor cu Caracter Personal de catre Softventure in baza Acordului si Termenilor si Conditiilor (g. asigurarea conditiilor privind legalitatea prelucrarii, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarile de categorii speciale de date cu caracter personal si prelucrarile de date referitoare la condamnarile penale si infractiuni – e.g. obtinerea consimtamantului persoanei vizate in cazurile prevazute de Regulament, verificarea indeplinirii conditiilor privind necesitatea prelucrarii in vederea executarii unui contract, notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, precum si a persoanei vizate);
 • sa transmita Softventure instructiuni clare, complete si precise cu privire la Operatiunile de Prelucrare, in cazul altor operatiuni de prelucrare decat cele prevazute in prezentul Acord si in Termeni si Conditii;
 • sa acorde Softventure un timp rezonabil pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4.1. lit. d), e), f) g) si h) din Acord, in functie de complexitatea si natura actiunilor pe care Softventure trebuie sa le interprinda in acest scop, astfel incat aceasta sa nu afecteze desfasurarea activitatii curente de catre Softventure;
 • sa notifice Softventure orice informatie care ar putea avea impact asupra indeplinirii de catre acesta a obligatiilor care ii revin in calitate de Persoana Imputernicita de Operator;
 • sa instiinteze Softventure fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare sau o posibila incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal pe care Softventure ar putea sa o controleze.

6. Terte Persoane

6.1. Clientul autorizeaza cu titlu general Softventure sa angajeze terte persoane sa efectueze Operatiunile de Prelucrare, fara a fi necesara nicio alta aprobare in acest sens. Urmatoarele terte persoane sunt considerate aprobate de catre Client prin acceptarea Acordului:

Tert Operatiuni de prelucrare
DIGITAL OCEAN Inc. Stocare
AMAZON

 

Stocare
ZOHO CORPORATION Managementul abonamentului si facturarii

6.2. Softventure are obligatia sa notifice Clientul cu privire la identitatea oricarei alte terte persoane care efectueaza Operatiuni de Prelucrare si sa se asigure ca o astfel de persoana isi va asuma fata de Softventure aceleasi obligatii pe care acesta si le-a asumat in baza Acordului fata de Client.

6.3. In cazul in care Clientul formuleaza obiectiuni cu privire la o asemenea terta persoana, acesta are dreptul de a modifica sau inceta Serviciile, accesand pagina editabila a contului. Prin utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Client, terta persoana va fi considerata acceptata de catre Client.

7. Durata

Acordul intra in vigoare la momentul inregistrarii Administratorului pentru utilizarea Serviciilor si bifarii de catre Client a casutei „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile si Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal” si se va aplica pana la data incetarii prestarii si utilizarii Serviciilor si expirarii perioadei prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii.

8. Raspundere

8.1. Nicio prevedere din prezentul Acord nu va fi inteleasa sau interpretata ca o scutire de la obligatiile ce ii revin Clientului in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor sau oricaror alte prevederi legale aplicabile si nici ca o limitare a raspunderii Clientului, ce ii revine acestuia in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Raspunderea Softventure in baza Acordului, precum si a prevederilor legale aplicabile in acest domeniu nu va depasi, in niciun caz, 50% din valoarea sumelor platite de catre Client in ultimele 3 luni anterioare aparitiei prejudiciului. Dreptul la actiune al Clientului izvorat din sau in legatura cu prezentul Acord se prescrie in termen de 6 (sase) luni.

 

 


TERMENI SI CONDITII PENTRU TESTAREA GRATUITA A KEYVISION PRO

1. INTRODUCERE

1.1. Termenii si Conditiile prezente sunt incheiate de catre si intre Softventure S.R.L. (“Softventure”), o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997, si persoana care a solicitat testarea gratuita a produsului software KeyVision („Clientul”).

2. OBIECT

2.1. Termenii si Conditiile reglementeaza testarea gratuita de catre Client a produsului KeyVision proprietatea Softventure inregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor conform Certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator.

3. DURATA

3.1. Termenii si Conditiile intra in vigoare la momentul crearii contului si se vor aplica pe perioada de 15 zile aferente testarii gratuite a KeyVision.

4. CONTUL KEYVISION

4.1. Utilizarea KeyVision necesita crearea unui cont prin stabilirea de catre Client a unui nume de utilizator si a unei parole (“Contul”). Clientul este singurul responsabil pentru pastrarea confidentialitatii Contului, precum si a tuturor activitatilor care se desfasoara in cadrul Contului.

4.2. Clientul este de acord sa notifice imediat Softventure cu privire la orice utilizare neautorizata a Contului sau orice alta violare a securitatii Contului.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Clientul se obliga sa:

 • nu utilizeze KeyVision in vreun scop ilegal sau interzis prin Termenii si Conditiile prezente;
 • nu utilizeze KeyVision in vreun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraincarca sau deteriora vreun server Softventure sau retelele conectate la vreun server sau care ar putea influenta utilizarea serviciilor Softventure de catre orice alta parte;
 • nu incerce sa obtina acces neautorizat la serviciile Softventure, la alte conturi, sisteme sau retele de computere conectate la orice server Softventure sau la oricare dintre serviciile Softventure, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace;
 • nu obtina sau sa incerce sa obtina materiale sau informatii prin orice mijloc pus la dispozitie prin intermediul KeyVision si site-ului keyvision.ro;
 • nu utilizeze KeyVision in niciun mod care incalca drepturile tertilor, inclusiv, dar fara a se limita la, vatamarea intentionata a unei persoane sau a unei entitati, inclusiv a SoftVenture;
 • utilizeze KeyVision numai in interes propriu si conform prevederilor Termenilor si Conditiilor si sa asigure respectarea dreptului de proprietate al Softventure asupra KeyVision;
 • nu opereze modificari, stersaturi sau adaugiri in codul KeyVision, fara aprobarea expresa a Softventure in acest sens;
 • nu transfere/vanda/instraineze sub nicio forma accesul primit la KeyVision catre niciun tert, fara aprobarea expresa a Softventure in acest sens;
 • asigure permanent back-up-ul datelor introduse in KeyVision si sa le salveze anterior inchiderii automate a Contului la expirarea perioadei de testare gratuita.

5.2.  Softventure se obliga sa:

 • nu includa in codul programului elemente ilicite cu scop malitios ce ar putea influenta datele, programele sau echipamentele aflate in calculatorul Clientului;
 • asigure confidentialitatea datelor stocate in KeyVision.

6. PROPRIETATE INTELECTUALA

6.1. Dreptul de autor asupra KeyVision, impreuna cu toate materialele legate de acesta, incluzand, insa fara a se limita la, codul sursa, codul obiect, documentatiile/manualele pentru utilizarea KeyVision, precum si orice alta opera de creatie intelectuala in sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, inclusa in KeyVision/materialele/lucrarile create si/sau dezvoltate de Softventure apartin in exclusivitate Softventure.

6.2. Softventure acorda Clientului in temeiul Termenilor si Conditiilor dreptul de utilizare neexclusiv a KeyVision pe perioada de testare gratuita de 30 de zile.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana vizata”), astfel cum sunt definite de art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind Protectia Datelor”), pe care Clientul le prelucreaza la randul sau prin intermediul KeyVision, pe parcursul testarii gratuite, in calitate de Operator (denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”).

7.2. Softventure prelucreaza in calitate de Persoana Imputernicita de Operator urmatoarele tipuri de Date cu Caracter Personal:

 • date de contact ale utilizatorilor KeyVision (e. angajati/colaboratori/orice alte persoane care utilizeaza KeyVision in virtutea raporturilor pe care le au cu Clientul): nume si prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon;
 • date de contact ale clientilor Clientului si/sau furnizate de catre clientii Clientului (g. nume si prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), astfel cum sunt acestea introduse de utilizatori in KeyVision;
 • orice alte Date cu Caracter Personal decat cele mentionate anterior, astfel cum sunt acestea introduse de catre utilizatori in KeyVision, atunci cand acestia utilizeaza KeyVision.

7.3. Softventure prelucreaza Datele cu Caracter Personal cu privire la urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • utilizatorii KeyVision;
 • clientii Clientului;
 • orice alte terte persoane ale caror date sunt introduse de catre Client/utilizatori in KeyVision.

7.4. Softventure va efectua urmatoarele operatiuni de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal numai pe baza instructiunilor documentate ale Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine Softventure in calitate de Persoana Imputernicita de Operator in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern: stocare, stergere, precum si orice alte operatiuni de prelucrare rezonabil necesare testarii gratuite a Keyvision de catre Client (denumite in continuare „Operatiunile de Prelucrare”). Prin bifarea casutei  Sunt de acord cu Termenii si Conditiile, Clientul ii da Softventure instructiunea de a prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv cu scopul de a asigura Clientului testarea gratuita a KeyVision si de a sterge Datele cu Caracter Personal la inchiderea automata a Contului sau la stergerea acestuia de catre Softventure in conformitate cu art. 10.1. de mai jos.

7.5. Operatiunile de Prelucrare vor fi efectuate de Softventure pe durata testarii gratuite a KeyVision.

7.6. Softventure isi asuma urmatoarele obligatii in calitate de Persoana Imputernicita de Operator pentru a efectua Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca persoanele autorizate din cadrul Softventure sa efectueze Operatiunile de Prelucrare s-au angajat sa respecte confidentialitatea acestor date;
 • sa adopte masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator in efectuarea Operatiunilor de Prelucrare;
 • tinand seama de natura prelucrarii, sa ofere asistenta Clientului prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei Clientului in calitate de Operator de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in Regulamentul General privind Protectia Datelor (g. dreptul la informare si dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);
 • sa ajute Clientul in indeplinirea obligatiilor care ii revin acestuia in calitate de Operator, tinand seama de Operatiunile de Prelucrare si informatiile aflate la dispozitia Softventure si numai in masura in care aceste obligatii sunt in legatura cu testarea gratuita a KeyVision;
 • sa se asigure ca la inchiderea Contului vor fi sterse toate Datele cu Caracter Personal, precum si orice copii existente ale acestora, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea Datelor cu Caracter Personal;
 • sa puna la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor asumate prin Termeni si Conditii;
 • sa permita desfasurarea auditurilor cu privire la Operatiunile de Prelucrare, inclusiv a eventualelor inspectii cu privire la acestea, efectuate de Client sau de un alt auditor mandatat al acestuia si sa contribuie la acestea, in masura in care aceste solicitari sunt strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale si exista indicii rezonabile ca Softventure nu isi respecta obligatiile legale cu privire la Operatiunile de Prelucrare;
 • sa instiinteze Clientul fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal.

7.7. Clientul isi asuma urmatoarele obligatii in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal si/sau Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca Datele cu Caracter Personal sunt strict necesare in vederea testarii gratuite a KeyVision si ca acesta sunt corecte, complete, precise si ca nu incalca drepturile unor terte persoane, fiind singurul responsabil pentru introducerea, corectitudinea si legalitatea prelucrarii acestor date;
 • sa respecte toate obligatiile care ii revin acestuia in calitate de Operator in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (g. asigurarea conditiilor privind legalitatea prelucrarii – e.g. obtinerea consimtamantului persoanei vizate, verificarea indeplinirii conditiilor privind necesitatea prelucrarii in vederea executarii unui contract, notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, precum si a persoanei vizate);
 • sa transmita Softventure instructiuni clare, complete si precise cu privire la Operatiunile de Prelucrare, ori de cate ori este cazul;
 • sa notifice Softventure cu privire la toate categoriile de date prelucrate prin intermediul KeyVision, precum si orice adaugare si modificare a Datelor cu Caracter Personal prevazute la art. 7.2. de mai sus;
 • sa notifice Softventure orice informatie care ar putea avea impact asupra indeplinirii de catre acesta a obligatiilor care ii revin in calitate de Persoana Imputernicita de Operator;
 • sa instiinteze Softventure fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare sau o posibila incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal pe care Softventure ar putea sa o controleze;
 • sa salveze Datele cu Caracter Personal anterior stergerii Contului sau inchiderii automate a Contului.

7.8. Clientul autorizeaza cu titlu general Furnizorul sa angajeze terte persoane sa efectueze Operatiunile de Prelucrare, fara a fi necesara nicio alta aprobare in acest sens.

8. RASPUNDEREA CLIENTULUI

8.1. Clientul este raspunzator pentru prejudiciul cauzat Softventure ca urmare a nerespectarii Termenilor si Conditiilor.

9. GARANTII SI LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Clientul este de acord ca KeyVision este oferit ca atare, fara niciun fel de garantie, explicita sau implicita. In limita maxima admisa de legea aplicabila, Furnizorul nu ofera niciun fel de declaratii sau garantii, explicite sau implicite, incluzand, dar fara a se limita la, garantii de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop sau garantii potrivit carora KeyVision nu va incalca terte brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, marci comerciale sau alte drepturi. Furnizorul nu garanteaza ca KeyVision indeplineste cerintele Clientului sau ca functionarea acestuia va fi neintrerupta sau fara erori.

9.2. Softventure nu va fi raspunzator fata de Client, utilizatori si/sau alte terte persoana pentru niciun prejudiciu cauzat acestora ca urmare a folosirii necorespunzatoare a KeyVision de catre Client.

10. SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTULUI

10.1. Softventure va putea suspenda in orice moment Contul in cazul in care Clientul nu isi indeplineste oricare din obligatiile prevazute la art. 5.1. fara punerea in intarziere, fara transmiterea vreunei notificari si fara a mai fi necesara nicio alta formalitate. Clientul va putea dobandi acces la Cont numai in masura in care Softventure decide ca testarea KeyVision se poate realiza in conformitate cu Termenii si Conditiile. In cazul in care in termen de 5 zile de la data suspendarii Contului Clientul nu ofera Softventure garantiile necesare ca va utiliza Contul conform Termenilor si Conditiilor, Softventure va sterge Contul definitiv.

10.2. Contul poate fi inchis in orice moment inainte de expirarea perioadei de testare gratuita de catre Client printr-o solicitare scrisa adresata Softventure la adresa de e-mail: office@softventure.ro. Inainte de a solicita stergerea Contului, Clientul se va asigura ca a salvat si recuperat toate datele introduse in KeyVision, inclusiv, dar fara a se limita la Datele cu Caracter Personal.

10.3. Contul va fi inchis automat la expirarea perioadei de testare gratuita prevazuta la art. 2.1. de mai sus, iar toate datele introduse de catre Client in KeyVision pe perioada testarii gratuite, inclusiv, dar fara a se limita la Datele cu Caracter Personal, vor fi sterse in mod automat. Softventure nu va fi raspunzator pentru stergerea acestor date.

11. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Termenii si Conditiile sunt guvernate de si interpretate in conformitate cu legea romana.

11.2. Orice diferend ivit cu privire la testarea gratuita a Keyvision in temeiul Termenilor si Conditiilor va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

12. LIMITARILE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CATRE MINORI 

12.1. Pentru a testa gratuit KeyVision, Clientul trebuie sa fie major, conform legislatiei in vigoare.

 

 


TERMENI SI CONDITII SITE

 

INTRODUCERE

Bine ati venit pe keyvision.ro!

keyvision.ro este un site web administrat de Softventure S.R.L. (Site-ul), societate organizata si care functioneaza in baza legii romane, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, avand Cod Unic de Inregistrare 28914997, capital social 200 lei, telefon: +40 723 694 193, e-mail:  office@softventure.ro (“Softventure”).

Prin intermediul Site-ului, Softventure va ofera acces la o varietate de resurse, printre care se numara Site-ul, informatiile despre serviciile oferite si serviciile care pot sau nu sa fie disponibile pentru achizitionare.

Utilizand Site-ul, acceptati si sunteti de acord cu acesti Termeni si conditii.

In situatia in care nu sunteti de acord cu Termenii si conditiile, va rugam sa parasiti Site-ul si sa nu il mai accesati.

UTILIZAREA DE CATRE DVS. A SITE-ULUI

Limitarea utilizarii 

Nu aveti dreptul sa distribuiti, sa publicati, sa licentiati sau sa vindeti in scop comercial informatiile sau serviciile oferite de Softventure.

Notificare speciala pentru documentele disponibile pe Site 

Se acorda permisiunea pentru utilizarea documentelor (cum ar fi comunicate de presa, foi de date si intrebari frecvente) aferente Site-ului, in conditiile urmatoare:

(1) notificarea urmatoare privind dreptul de autor: „© 2018 Softventure S.R.L. • Toate drepturile sunt protejate” trebuie sa apara in cadrul tuturor copiilor si trebuie sa includa atat notificarea privind dreptul de autor, cat si aceasta notificare de permisiune;

(2) utilizarea documentelor aferente Site-ului trebuie sa aiba numai scop informativ, necomercial sau personal, iar aceste documente nu vor fi copiate sau publicate pe niciun computer de retea si nici difuzate prin vreun suport fizic, decat daca se permite acest lucru prin exceptii de la legislatia aplicabila privind dreptul de autor; si

(3) documentele nu vor fi modificate.

Utilizarea in orice alt scop este strict interzisa prin lege si poate atrage aspre sanctiuni civile sau penale.

Documentele mentionate mai sus nu includ designul sau layout-ul Site-ului sau al oricarui alt site web detinut, administrat, licentiat sau controlat de Softventure. Elementele site-urilor Softventure sunt protejate conform legislatiei privind marcile, concurenta neloiala si alte legi relevante si nu pot fi copiate sau imitate partial sau in intregime. Nu aveti dreptul sa copiati, sa retransmiteti sau sa puneti la dispozitie sigle, elemente grafice, sunete sau imagini de pe site-urile apartinand Softventure, cu exceptia cazului in care Softventure sau legislatia aplicabila permite acest lucru in mod explicit.

Documentele si elementele grafice asociate publicate pe Site sau in cadrul serviciilor oferite de Softventure pot include inadvertente tehnice sau erori tipografice. Informatiile din prezentul document se modifica periodic. In orice moment, SoftVenture si/sau colaboratorii sai au dreptul sa aduca imbunatatiri si/sau modificari serviciilor si/sau informatiilor descrise in acest document.

LINKURILE SPRE SITE-URI ALE UNOR TERTE PARTI

Site-ul poate sa includa linkuri catre site-urile unor terte parti care va permit sa parasiti Site-ul. Aceste site-uri legate nu se afla sub controlul companiei Softventure, iar Softventure nu raspunde pentru continutul niciunui site legat, al niciunui link inclus intr-un site legat sau al niciunei modificari ori actualizari aduse site-urilor respective. Softventure furnizeaza aceste linkuri numai pentru confortul dvs., iar includerea unui link in cadrul Site-ului nu implica aprobarea de catre Softventure a site-ului respectiv. Utilizarea de catre dvs. a site-ului unei terte parti este reglementata de termenii si conditiile aplicabile site-ului respectiv.

LIMITARILE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CATRE MINORI

Pentru a beneficia de serviciile Softventure, este necesar sa fiti major, conform legislatiei in vigoare.

ERORILE DE PE SITE

Ne straduim sa publicam informatii exacte, sa actualizam Site-ul cu regularitate si sa corectam erorile atunci cand le descoperim. Cu toate acestea, orice continut de pe Site poate fi incorect sau neactualizat intr-un anumit moment. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari Site-ului in orice moment, inclusiv preturilor, specificatiilor, ofertelor si disponibilitatii serviciilor si produselor software.

INCETAREA UTILIZARII SITE-ULUI

Softventure are dreptul sa inceteze utilizarea de catre dvs. a Site-ului in orice moment, din motive intemeiate, inclusiv, fara limitare la, urmatoarele motive:

 • ati incalcat acesti Termeni si conditii; sau
 • Site-ul nu mai este administrat de Softventure.

Softventure are dreptul sa modifice, sa inceteze sau sa suspende in alt mod Site-ul in orice moment si din orice motiv, fara notificare in prealabil. Contactati SoftVenture, daca o astfel de modificare, intrerupere sau suspendare afecteaza utilizarea de catre dvs. a serviciilor ori va perturba activitatea in orice alt mod.

 

Va multumim!

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer