English
Start Free trial

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE KEY VISION PRO

in vigoare incepand cu 03.08.2023

 

1. INTRODUCERE

1.1. Termenii si Conditiile reglementeaza accesul la Servicii si utilizarea neexclusiva si limitata temporal de catre Client a Serviciilor prestate de Softventure S.R.L. (denumita in continuare „Softventure”), o societate organizata si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti, str. Constantin Sandu-Aldea, nr. 89, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, avand Cod Unic de Inregistrare 28914997, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO51INGB0000999902567583, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, tel: 0374.048.457, e-mail: office@keyvision.eu./ office@softventure.ro

1.2. Acesti Termeni si Conditii reprezinta un contract cu forta obligatorie incheiat intre Softventure si Client.

1.3. Este important sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor si utilizarea Serviciilor, Clientul declara ca a citit, a inteles si a acceptat sa se supuna acestor Termeni si Conditii.

 

2. DEFINITII

2.1. Administrator – reprezentantul Clientului in relatia cu Softventure (i) care are puterea de a angaja Clientul in baza Termenilor si Conditiilor si (ii) care va fi responsabil pentru administrarea utilizarii Serviciilor inclusiv, dar fara a se limita la, crearea de profiluri pentru Utilizatorii suplimentari. Administratorul este primul Utilizator al Serviciilor.

2.2. Acord – Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care reglementeaza prelucrarea de catre Softventure, in numele Clientului, a anumitor date cu caracter personal in cadrul utilizarii Serviciilor.

2.3. Informatii confidentiale – orice informatii apartinand oricareia dintre Parti, care au fost transmise sau la care cealalta Parte a avut acces, in mod direct sau indirect, oricand pe perioada sau ulterior utilizarii Serviciilor de catre Client, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i) informatii de natura tehnica (e.g. date si specificatii tehnice), know-how, cercetari, inventii, secrete comerciale, desene, diagrame, concepte, documentatii, manuale, coduri sursa, coduri obiect;

(ii) informatii de natura comerciala, precum informatii financiare, strategii de business, strategii de marketing, costuri;

(iii) date cu caracter personal, datele ce tin de Continut si de Cont;

(iv) orice alte informatii apartinand celeilalte Parti, cu exceptia informatiilor care sunt publice.

2.4. Continut – toate datele si informatiile incarcate, introduse, stocate, receptionate si administrate de catre Utilizatori in sau prin Servicii, altele decat Datele Contului.

2.5. Client – persoana fizica sau juridica care dobandeste, ulterior crearii contului, dreptul neexclusiv si limitat temporal de utilizare a Serviciilor in baza Termenilor si Conditiilor.

2.6. Forta Majora – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care intervine dupa intrarea in vigoare a Termenilor si Conditiilor, depasind astfel controlul rezonabil al Partilor, dupa caz, si care face imposibila sau irealizabila executarea obligatiilor din acesti Termeni si Conditii.

2.7. Caz fortuit – un eveniment imprevizibil si inevitabil, in lipsa caruia Partile ar fi tinute sa raspunda;

2.8. Parte –Softventure sau Clientul;

2.9. Partile – Softventure si Clientul;

2.10. Servicii – accesul la software-ul KeyVision si la serviciile prestate de Softventure in baza Termenilor si Conditiilor, inclusiv pachetul Freemium.

2.11 Contul – Numarul de Utilizatori si de Servicii care pot fi utilizate in schimbul Pretului Abonamentului sau in regim Freemium.

2.12. Pretul Abonamentului – suma datorata de Client pentru utilizarea Serviciilor pentru fiecare Utilizator;

2.13. Datele Contului – datele apartinand Clientului si/sau altor Utilizatori necesare pentru crearea contului si pentru utilizarea Serviciilor;

2.14. Perioada de abonare – perioada lunara sau anuala pentru care Utilizatorii se aboneaza pentru utilizarea Serviciilor;

2.15. Termeni si Conditii – termenii si conditiile care reglementeaza utilizarea de catre Client a Serviciilor, impreuna cu Acordul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal precum si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila la https://www.keyvision.eu/privacy-policy/, astfel cum pot fi acestea modificate la anumite intervale de timp unilateral de catre Softventure cu notificarea Clientului.

2.16. Utilizator – orice persoana care utilizeaza Serviciile in baza accesului acordat de Administrator, inclusiv Administratorul.

2.17. Freemium – Softventure acorda Clientului un drept neexclusiv, netransferabil si temporar de acces si utilizare a software-ului KeyVision, in mod gratuit (pentru un Pret al Abonamentului de 0), limitat la 1 utilizator, 5 clienti si 5 dosare.

 

3. SERVICII

3.1. Clientul are dreptul neexclusiv si limitat temporal de a utiliza Serviciile, in schimbul platii Pretului Abonamentului sau un drept neexclusiv netransferabil si temporar de a utiliza software-ul KeyVision ca beneficiu al Freemium.

3.2. Serviciile de Help-Desk vor fi prestate de catre Softventure de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor nationale si a altor perioade comunicate, in timpul orelor de program, prin intercom. Serviciile de Help-Desk nu sunt furnizate de Softventure pentru utilizarea software-ului KeyVision ca beneficiu al programului Freemium.

3.3. Serviciile suplimentare (e.g. personalizarea Serviciilor, orice servicii de dezvoltare software, servicii de suport tehnic, import date sau training) vor fi prestate de Softventure la solicitarea expresa a Clientului si vor face obiectul unor preturi si clauze contractuale separate.

3.4. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Serviciile, in orice moment, prin adaugarea sau eliminarea oricaror caracteristici si/sau accesorii suplimentare conexe Serviciilor. Orice caracteristica si/sau accesoriu suplimentar care ar diminua sau ar interfera cu utilizarea Serviciilor se va aplica dupa notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in prealabil, termen in care Clientul are dreptul de a modifica sau de a inceta Termenii si Conditiile, accesand pagina de editare a Contului sau notificand Softventure in acest sens.

 

4. ABONAREA LA SERVICII

4.1. Utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de catre Client, care presupune furnizarea urmatoarelor Date ale Contului:

 • Utilizarea versiunii demo si versiunii Freemium: numele si prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon al Administratorului;
 • Abonare: denumirea/nume, codul unic de inregistrare, sediul social si detaliile de plata ale Clientului, numarul de Utilizatori si Servicii optionale;
 • Utilizator: numele, prenumele, adresa de e-mail si parola.

4.2. Clientul are obligatia de a actualiza toate Datele Contului.

4.3. Fiecare Utilizator va accesa Serviciile folosind propria adresa de e-mail si parola corespunzatoare. Clientul va depune toate diligentele rezonabile pentru a se asigura ca fiecare Utilizator foloseste propriul profil si ca acest profil este folosit doar de catre Utilizatorul caruia i-a fost atribuit, inclusiv profilul Administratorului, precum si ca toate datele de acces ale profilelor Utilizatorilor sunt mentinute confidentiale.

4.4. Administratorul va putea alege si modifica in orice moment Abonamentul ales, in numele si pe seama Clientului si administra profilul individual al fiecarui Utilizator. Orice modificari ale Abonamentului ales vor opera numai pentru viitor, cu efecte asupra Pretului Abonamentului potrivit celor mentionate in art. 5.10-5.12 de mai jos. Clientul intelege si accepta ca orice modificari ale abonamentului pot sa aiba drept consecinta pierderi ale Continutului si, prin acceptarea prezentului document, renunta in mod expres la orice drept de a solicita despagubiri.

 

5. PRETUL ABONAMENTULUI SI CONDITII DE PLATA

5.1. La expirarea perioadei de utilizare gratuita oferita prin butonul „Start Free trial”, pentru utilizarea Serviciilor, Clientul fie va plati Pretul unui Abonament lunar sau anual (Pretul nu include TVA), accesand pagina de abonare si selectand recurenta platilor, numarul de Utilizatori si Serviciile suplimentare, fie va opta pentru beneficiul Freemium. TVA-ul va face obiectul prevederilor fiscale aplicabile intre Client si Softventure, dupa caz. Accesul la Servicii este suspendat la expirarea perioadei de testare gratuita pana cand Clientul alege una dintre cele doua optiuni. De asemenea, Clientul poate opta pe parcursul perioadei de testare gratuita intre utilizarea Serviciilor in schimbul Pretului Abonamentului lunar/anual sau in regim Freemium.

5.2. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Abonamentul, in orice moment, cu notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in prealabil, perioada in care Clientul are dreptul de a modifica sau de a inceta Abonamentul, accesand pagina de editare a contului sau notificand Softventure in acest sens. Noul Pret al Abonamentului se va aplica pentru urmatoarea Perioada de abonare.

5.3. Clientul va achita Softventure Pretul Abonamentului in avans pentru fiecare Perioada de abonare fie prin debitare directa (plata recurenta), fie   prin mijloace electronice (plata online sau transfer bancar), cand debitarea directa nu poate fi folosita ca mijloc de plata. Obligatia de plata a Pretului Abonamentului este scadenta si poate fi facturata in prima zi a fiecarei Perioade de abonare.

5.4. Toate Preturile Abonamentelor platite sunt nerambursabile, indiferent daca Clientul utilizeaza efectiv sau nu Serviciile, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Termeni si Conditii.

5.5. In cazul platilor efectuate prin debitare directa, Clientul va furniza un card de credit/debit sau orice alt tip de card valid pentru plata Pretului Abonamentului. Clientul autorizeaza Softventure sa utilizeze serviciile unei terte parti pentru procesarea platilor. Pretul Abonamentului va fi perceput automat, in avans pentru fiecare Perioada de abonare, in prima zi a fiecarei Perioade de abonare. Sistemul de plata va incerca sa retraga suma datorata de 3 (trei) ori in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure. De fiecare data cand plata este refuzata, Clientul va primi o notificare in acest sens.

5.6. In cazul platilor efectuate prin mijloace electronice, plata Pretului Abonamentului este considerata efectuata la data la care suma corecta de bani datorata este transferata efectiv in contul Softventure, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri.

5.7. Utilizarea Serviciilor va fi suspendata automat daca Pretul Abonamentului nu este platit fie prin debitare directa, fie prin mijloace electronice, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure.

5.8. Pentru plata cu intarziere a Pretului Abonamentului de catre Client, Softventure are dreptul de a aplica penalitati in cuantum de 0,2% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadenta a platii pana la achitarea integrala a sumelor scadente.

5.9. Daca Clientul nu plateste Pretul Abonamentului in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre Softventure, Softventure poate rezilia de drept Termenii si Conditiile si inceta prestarea Serviciilor, printr-o notificare scrisa catre Client, fara punerea in intarziere a Clientului sau orice alta formalitate si fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata competente. Continutul va fi sters automat, in conditiile prevazute la art. 9.5. de mai jos.

5.10. Nu se percepe nicio taxa pentru anularea unui Abonament, iar Abonamentele anulate inainte de expirarea Perioadei de abonament nu vor fi taxate din nou in urmatoarea Perioada de abonament. Pretul Abonamentului deja platit nu este rambursabil in cazul anularii Abonamentului.

5.11. Pretul Abonamentului va fi automat actualizat in functie de modificarile aduse in plus (a numarului de Utilizatori si/sau a Serviciilor) de catre Administrator Abonamentului ales, in conditiile art. 4.4. de mai sus. Adaugarea de profiluri de Utilizator sau de Servicii suplimentare presupune achitarea de costuri suplimentare in ciclul de facturare curent. Costurile suplimentare vor fi facturate si vor fi scadente imediat.

5.12. Orice modificare in minus a Abonamentului (in ceea ce priveste numarul de Utilizatori si/sau Serviciile) efectuata inainte de sfarsitul Perioadei de abonament va avea efecte asupra Pretului Abonamentului incepand cu urmatoarea Perioada de abonament. Pretul Abonamentului deja platit nu va fi redus, recalculat si/sau rambursat.

5.13. Pretul Abonamentului nu include costuri indirecte aferente utilizarii Serviciilor, precum costurile cu accesul la Internet, serviciul de date in roaming sau alte costuri privind transmiterea de date.

 

6. UTILIZAREA SERVICIILOR

6.1. Softventure va lua toate masurile de securitate rezonabile pentru a asigura accesul si utilizarea sigura a Serviciilor si protectia Continutului si a Informatiilor confidentiale ale Clientului, incluzand, dar fara a se limita la o modalitate sigura de autentificare si protectie de tip firewall.

6.2. Clientul va utiliza Serviciile numai in interes propriu si in conformitate cu Termenii si Conditiile. Serviciile nu vor fi utilizate in mod nelegal, ofensiv, amenintator, obscen sau in orice alt mod similar.

6.3. Clientul isi asuma responsabilitatea exclusiva pentru Continut si intelge pe deplin faptul ca Softventure nu va revizui sau verifica in orice mod Continutul. Softventure are totusi dreptul, unilalteral si in orice moment, de a lua orice masura pe care o considera necesara cu privire la Continut care nu este in conformitate cu Termenii si Conditiile, inclusiv eliminarea unui astfel de Continut.

6.4. Clientul este responsabil pentru pastrarea securitatii si confidentialitatii Continutului si a activitatilor desfasurate in cursul utilizarii Serviciilor. Clientul va notifica de indata Softventure cu privire la orice acces neautorizat la Servicii, la profilurile Utilizatorilor sau orice alta incalcare similara a securitatii.

6.5. Clientul se va asigura ca drepturile de autor, precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Serviciilor, nu vor fi incalcate ca urmare a utilizarii Serviciilor sau in orice alt mod.

6.6. Clientul nu va reproduce Serviciile, permanent sau temporar, in tot sau in parte, prin orice mijloace sau in orice forma, si nu va traduce, adapta, organiza sau aduce modificari Serviciilor, chiar daca o astfel de reproducere/traducere/adaptare/organizare/modificare este necesara pentru a permite Clientului sa utilizeze Serviciile conform scopului acestora sau sa corecteze orice erori in operarea Serviciilor.

6.7. Clientul nu va opera si nu va permite altora sa opereze (i) modificari, stergeri sau completari la codul sursa al Serviciilor,(ii)  decompilari, inginerie inversa sau sa dezasambleze mecanismele interne ale Serviciilor, (iii) copierea de elemente distincte ale Serviciilor, e.g. CSS-uri sau functionalitati specifice, (iv) inlaturarea oricaror notificari, marci, etichete sau logo-uri de proprietate din Servicii, (v) inchirierea sau transferul tuturor sau a unor parti ale Serviciilor catre o terta parte sau (vi) ) utilizarea oricarui software sau hardware de calculator care este conceput pentru a invinge orice dispozitiv de protectie impotriva copierii, in cazul in care Serviciile sunt echipate cu un astfel de dispozitiv de protectie fara acordul prealabil in scris al Softventure.

6.8. Clientul nu va incerca sa obtina acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau retele de calculatoare conectate la orice server utilizat de Servicii sau la orice servicii furnizate de Softventure, prin frauda, decriptarea parolei sau orice alte mijloace.

6.9. Clientul nu va utiliza Serviciile in orice mod care aduce atingere drepturilor tertilor, incluzand, dar fara a se limita la vatamarea cu intentie sau din neglijenta a unei persoane fizice sau juridice, inclusiv Softventure.

6.10. Clientul se va asigura ca Administratorul si Utilizatorii (i) utilizeaza Serviciile in conformitate cu acesti Termeni si Conditii, (ii) respecta drepturile Softventure asupra Serviciilor si (iii) indeplinesc toate obligatiile ce revin in sarcina Clientului conform acestor Termeni si Conditii.

6.11. In cazul in care Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute la art. 6.2. – 6.10., 11.,12, 13.2. si/sau 13.3., Softventure isi rezerva dreptul de a suspenda unilateral Serviciile, in orice moment. Clientul va putea sa redobandeasca accesul la Servicii numai daca respectivele obligatii sunt indeplinite si Clientul furnizeaza suficiente garantii ca Serviciile vor fi utilizate in conformitate cu acesti Termeni si Conditii. Daca in termen de 5 (cinci) zile de la data suspendarii Serviciilor, Clientul nu isi indeplineste obligatiile si/sau nu furnizeaza Softventure garantiile corespunzatoare, Softventure are dreptul de a inceta permanent prestarea Serviciilor si de a rezilia de drept Termenii si Conditiile, cu notificarea scrisa a Clientului, fara punerea in intarzierea Clientului sau alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata. Continutul va fi sters automat, in conditiile prevazute la art. 9.5. de mai jos.

6.12. Softventure poate oferi integrarea Serviciilor cu alte produse sau servicii ale unor terti. Accesul si utilizarea oricaror produse sau servicii furnizate de terti vor face obiectul unor clauze contractuale distincte puse la dispozitie de terti. Softventure nu va fi tinuta raspunzatoare, in niciun caz, pentru orice prejudiciu pe care Clientul l-ar putea suporta ca urmare a utilizarii produselor si serviciilor furnizate de terti, incluzand, dar fara a se limita la indisponibilitatea sau functionarea defectuoasa a acestor produse sau servicii, Clientul fiind singurul responsabil pentru utilizarea produselor si serviciilor tertilor.

 

7. MENTENANTA

7.1. Softventure isi rezerva dreptul de a suspenda temporar, in orice moment, prestarea in tot sau in parte a Serviciilor sau a oricarei functionalitati a Serviciilor, pentru prestarea Serviciilor de Mentenanta (e.g. remedierea deficientelor de functionare, reparatii, actualizari). Softventure va notifica Clientul cu cel putin 2 (doua) zile inainte de orice astfel de suspendare care ar putea dura mai mult de 1 zi lucratoare, cu exceptia situatilor in care se impune luarea unor masuri de urgenta pentru a proteja integritatea si securitatea Serviciilor. Softventure va depune toate diligentele in vederea restabilirii in termen rezonabil a functionalitatii Serviciilor.

7.2. In niciun caz nu va putea fi angajata raspunderea Softventure fata de Client pentru suspendarea temporara a prestarii Serviciilor.

 

8. GARANTII SI LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Clientul intelege si este de acord ca Serviciile sunt oferite ca atare, fara niciun fel de garantie, explicita sau implicita. In limita maxima admisa de lege, Softventure nu ofera niciun fel de garantii, explicite sau implicite, prevazute de lege sau in alt mod, incluzand, dar fara a se limita la, garantii de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop sau garantii ca Serviciile nu vor incalca terte brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, marci comerciale sau alte drepturi. Softventure nu garanteaza ca Serviciile indeplinesc cerintele Clientului sau ca utilizarea Serviciilor de catre Client va fi neintrerupta, lipsita de erori sau ca Serviciile sunt ferite de orice pierderi, coruperi, atacuri cibernetice sau alte intruziuni de securitate.

8.2. In niciun caz raspunderea Softventure fata de Client pentru orice pretentii, pierderi sau daune in legatura cu utilizarea Serviciilor nu poate depasi 50% din suma platita de catre Client pentru utilizarea Serviciilor pe parcursul ultimelor 3 luni anterioare aparitiei prejudiciului.

8.3. Softventure nu raspunde pentru daunele directe, indirecte, accidentale, speciale, precum si orice alte daune rezultand din:

 • utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile,
 • schimbari sau modificari ale Serviciilor,
 • intreruperi temporare sau permanente ale functionarii Serviciilor,
 • accesul neautorizat la Datele Contului si Continut,

indiferent de modul in care acestea au fost cauzate si indiferent daca acestea decurg din contract, raspundere civila delictuala, neglijenta sau orice alt domeniu de drept, chiar daca Softventure a fost avertizata cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Totodata, in niciun caz, raspunderea totala a Softventure fata de Client nu va depasi 50% din suma platita de Client pentru utilizarea Serviciilor in ultimele 3 luni inainte de producerea daunelor.

8.4. Limitarea raspunderii Softventure in baza prezentului articol nu se aplica in cazul in care prejudiciile cauzate Clientului au fost savarsite cu intentie sau din culpa grava de catre Softventure.

8.5. Clientul va fi raspunzator pentru orice prejudiciu cauzat Softventure prin orice incalcare a acestor Termeni si Conditii si pentru orice actiuni si/sau omisiuni ale Administratorului si/sau Utilizatorilor contrare Termenilor si Conditiilor, precum si pentru orice incalcari ale dispozitiilor acestor Termeni si Conditii. Clientul va despagubi si va apara Softventure pentru si impotriva oricaror demersuri legale, actiuni, raspundere, pierdere, penalitate rezultand din sau in legatura cu astfel de incalcari, actiuni si/sau omisiuni sau nerespectarea acestor Termeni si Conditii. Acest angajament acopera, in special, toate costurile suportate de Softventure pentru se apara impotriva oricaror astfel de actiuni si/sau pentru corectarea in mod corespunzator a pretinselor daune, pierderi, penalitati.

 

9. DURATA SI INCETAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

9.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare dupa inregistrarea Administratorului si bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile si cu Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal” si isi vor produce efectele pana la incetarea prestarii Serviciilor, cu exceptia obligatiilor Clientului (e.g. confidentialitate) care continua sa genereze efecte si dupa incetarea Serviciilor.

9.2. Clientul poate opta pentru incetarea prestarii Serviciilor si a acestor Termeni si Conditii accesand pagina de editare a contului sau notificand Softventure in acest sens. Incetarea prestarii Serviciilor la initiativa Clientului va deveni efectiva la momentul expirarii Perioadei de abonare. Clientul are dreptul de a utiliza Serviciile pana la expirarea Perioadei de abonare. Pentru clientii Freemium, incetarea Serviciilor intra in vigoare imediat. Clientul are obligatia de a salva Datele Contului si Continutul inainte de incetarea prestarii Serviciilor.  Clientul este singurul responsabil pentru salvarea Datelor Contului si a Continutului inainte de initierea incetarii prestarii Serviciilor, Softventure fiind exonerat de orice raspundere in acest sens. Softventure poate asista Clientul cu salvarea si recuperarea Continutului, in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus.

9.3. Softventure poate denunta unilateral Termenii si Conditiile si, implicit, poate inceta prestarea Serviciilor (inclusiv beneficiul Freemium), oricand, printr-o notificarea prealabila scrisa, transmisa Clientului cu 30 (treizeci) de zile inainte de data la care denuntarea devine efectiva (denuntarea unilaterala prevazuta de Codul Civil Roman). Intr-un astfel de caz, Clientul are dreptul doar la rambursarea Pretului Abonamentului platit in avans pentru perioada de la data la care incetarea este efectiva pana la expirarea Perioadei de abonament si la nicio alta compensatie/daune/prejudicii/sume de orice natura, legate direct sau indirect de aceasta incetare.

9.4. Fara a afecta cele prevazute in art. 6.11 din Termeni si Conditii, Softventure poate rezilia unilateral Termenii si Conditiile si implicit, poate inceta prestarea Serviciilor, printr-o notificare scrisa transmisa Clientului, fara alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste in mod corespunzator oricare dintre obligatiile asumate in temeiul acestor Termeni si Conditii si nu remediaza neexecutarea/executarea necorespunzatoare in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificarea sa in scris in acest sens (rezilierea unilaterala prevazuta de Codul Civil Roman).

9.5. Dupa incetarea prestarii Serviciilor si a Termenilor si Conditiilor din orice motiv, Softventure va pastra Continutul pentru o perioada de 90 (nouazeci) de zile de la incetare inainte de a-l sterge definitiv. Clientul poate recupera datele in aceasta perioada, la cerere, in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus. In cazul in care Clientul nu solicita recuperarea Continutului pana la expirarea perioadei anterior mentionate, Softventure va sterge in mod definitiv datele si toate copiile acestora. Softventure nu va fi tinut in niciun caz raspunzator fata de Client pentru stergerea definitiva a Continutului in conformitate cu acesti Termeni si Conditii.

 

10. FORTA MAJORA

10.1. Niciuna dintre Parti nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau pentru executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii care ii revine in baza Termenilor si Conditiilor daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective este rezultatul direct al interventiei Fortei Majore. Cealalta Parte nu va fi indreptatita la plata de despagubiri in acest caz.

10.2. Daca oricare dintre Parti este impiedicata, ingreunata sau intarziata sa isi execute oricare dintre obligatiile asumate prin acesti Termeni si Conditii, de un eveniment de Forta Majora, atunci Partea respectiva va notifica cealalta Parte, in scris, despre interventia evenimentului de Forta Majora si despre imprejurarile in care s-a produs acesta, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care a luat la cunostinta despre producerea evenimentului.

10.3. Partea care a adresat respectiva notificare nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea, executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor sale contractuale cat timp dureaza Forta Majora.

10.4. Incetarea cazului de Forta Majora va fi, de asemenea, notificata in scris celeilalte Parti, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la incetare.

10.5. Daca Forta Majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile, oricare dintre Parti va putea notifica celeilalte Parti incetarea de drept a Termenilor si Conditiilor, fara ca cealalta Parte sa poata pretinde daune interese si fara ca obligatiile de plata ale Clientului scadente inainte de aparitia cazului de Forta Majora sa fie afectate.

10.6. Partile convin in mod expres ca Softventure este exonerat de raspundere si in cazul aparitiei unui Caz fortuit care impiedica, ingreuneaza sau intarzie, total sau partial, executarea obligatiilor asumate prin acesti Termeni si Conditii. Prevederile acestei clauze privind Forta Majora se aplica in mod corespunzator si in cazul aparitiei unui Caz fortuit.

 

11. CONFIDENTIALITATE

11.1. Partile se obliga ca, pe perioada utilizarii Serviciilor si pe o perioada nelimitata de timp dupa incetarea prestarii Serviciilor si a acestor Termeni si Conditii, sa pastreze confidentialitatea si sa nu divulge niciunei terte persoane Informatiile confidentiale, si sa nu faca uz de aceste informatii in alt mod decat in conformitate cu acesti Termeni si Conditii si pentru utilizarea Serviciilor de catre Client sau prestarea Serviciilor de catre Softventure.

11.2. Fiecare Parte va fi exonerata de raspundere pentru divulgarea de informatii in legatura cu acesti Termeni si Conditii in cazul in care Partea respectiva poate dovedi ca:

 • informatia a fost cunoscuta de Partea respectiva inainte sa ii fie comunicata de catre cealalta Parte;
 • informatia a fost divulgata dupa ce a obtinut consimtamantul in scris al celeilalte Parti pentru divulgare; sau
 • Partea respectiva a fost obligata sa divulge informatia in conformitate si cu respectarea procedurilor expres prevazute de legislatia in vigoare;sau
 • informatia a devenit publica, independent de actiunea sau inactiunea Partii respective.

11.3. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Clientul accepta in mod expres si permite Softventure sa utilizeze numele/denumirea Clientului pentru referintele ce vor fi transmise altor clienti sau publicate pe pagina web a Softventure.

 

12. PROTECTIA DATELOR

Partile sunt de acord sa respecte obligatiile prevazute in Anexa nr. 1 – Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

13. PROPRIETATE INTELECTUALA

13.1. Clientul nu dobandeste in niciun moment vreun drept de autor asupra Serviciilor sau asupra oricaror materiale in legatura cu Serviciile, incluzand, dar fara a se limita la, codul sursa, codul obiect, documentatiile/manualele pentru utilizarea Serviciilor, precum si orice alta opera de creatie intelectuala in sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, inclusa in Servicii si este pe deplin raspunzator pentru orice incalcare adusa drepturilor morale si/sau drepturilor patrimoniale asupra Serviciilor.

13.2. Clientul nu are dreptul sa utilizeze Serviciile in vreo modalitate prin care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala.

13.3. Clientul dobandeste dreptul neexclusiv si limitat temporal de utilizare a Serviciilor. Clientul nu poate transmite acest drept mai departe unui tert fara acordul prealabil in scris al Softventure. Clientul nu va putea, fara aprobarea prealabila in scris a Softventure:

 • sa reproduca permanent sau temporar Serviciile, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea;
 • sa traduca, adapteze, organizeze si/sau sa aduca orice alte modificari Serviciilor si nici sa reproduca rezultatul acestor operatiuni.

 

14. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Termenii si Conditiile sunt guvernati de si interpretati conform legii romane.

14.2. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile si utilizarea Serviciilor va fi solutionat pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente in circumscriptia carora isi are sediul Softventure. Dreptul la actiune al Clientului izvorat din sau in legatura cu Termenii si Conditiile se prescrie in termen de 6 (sase) luni.

 

15. CLAUZE FINALE

15.1. Administratorul declara si garanteaza ca (i) are putere de reprezentare a Clientului in relatia cu Softventure si de a actiona in numele si pe seama Clientului pe parcursul inregistrarii si pentru acceptarea Termenilor si Conditiilor, (ii) Clientul are capacitatea juridica de a incheia Termenii si Conditiile si (iii) toate Datele Contului sunt corecte si complete.

15.2. Daca in orice moment, orice prevedere a Termenilor si Conditiilor este sau devine ilegala, ineficace sau inaplicabila in orice sens, conform legislatiei aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor si Conditiilor nu vor fi afectate sau influentate negativ de acestea. Clauzele nelegale, ineficace sau inaplicabile vor fi inlocuite cu clauze legale, valide si aplicabile, care sa reflecte, cat mai bine posibil, scopul economic urmarit prin intermediul prevederilor nelegale, ineficace sau inaplicabile.

15.3. Softventure are dreptul de a cesiona, total sau partial, Termenii si Conditiile, precum si de a-si substitui in orice alt mod un tert in raporturile nascute in baza Termenilor si Conditiilor, inclusiv prin, dar fara a se limita la, operatiuni de fuziune, divizare, transfer de active, transfer de business, reorganizare, vanzare, subcontractare sau in orice alt mod, fara acordul prealabil al Clientului.

15.4. In cazul in care o notificare in baza Termenilor si Conditiilor se face prin posta, aceasta va fi transmisa, cu confirmare de primire, si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare ulterioara celei in care a fost expediata. Notificarile formulate in temeiul Termenilor si Conditiilor vor fi, de asemenea, considerate valabile daca sunt transmise prin intermediul Serviciilor.

15.5. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Clientul accepta in mod expres si irevocabil toate clauzele stipulate in cuprinsul acestora, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele clauze: 3.4., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si 15 din Termeni si Conditii si 3.4, 5, 6 si 8 din Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

15.6. Termenii si Conditiile constituie singurul acord de vointa dintre Softventure si Client cu privire la utilizarea Serviciilor, inlocuind orice varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor si orice acord in scris sau verbal incheiat intre Softventure si Client in legatura cu Termenii si Conditiile si cu utilizarea Serviciilor.

15.7. Termenii si Conditiile sunt disponibile pe site-ul: https://www.keyvision.ro/termeni-si-conditii-keyvision-pro/. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Termenii si Conditiile cu notificarea in prealabil a Clientului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a noilor Termeni si Conditii. In termenul de 30 de zile antementionat, Clientul poate sa modifice sau sa inceteze Abonamentul ales. Prin continuarea utilizarii Serviciilor dupa o astfel de notificare, Clientul este de acord si accepta in mod irevocabil Termenii si Conditiile, astfel cum acestia au fost modificati unilateral de Softventure.

 

Anexa nr. 1

Acord privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

1. Introducere

1.1. Prezentul Acord reglementeaza prelucrarea de catre Softventure in numele Clientului, a anumitor date cu caracter personal in cadrul prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor

1.2. Fata de aceste date cu caracter personal, Softventure are calitatea de Persoana Imputernicita de Operator, iar Clientul are calitatea de Operator.

1.3. Prezentul Acord face parte integranta din Termeni si Conditii. Prevederile din Acord se completeaza cu dispozitiile din Termeni si Conditii.

1.4.  Prezentul Acord nu se aplica datelor cu caracter personal prelucrate de catre Softventure  in calitate de Operator in furnizarea Serviciilor (e.g. datele de contact ale reprezentantului/reprezentantilor legal(i) ai Clientului si/sau ale Administratorului – nume si prenume, functie, nr. de telefon, adresa de e-mail). Aceste date sunt prelucrate in scopul intereselor legitime urmarite de Softventure  in furnizarea Serviciilor, inclusiv, dar fara a se limita la, facturarea Serviciilor, comunicari/notificari, recuperarea debitelor, solutionarea cererilor si a reclamatiilor. Cu privire la aceste date,  Clientul are obligatia de a asigura drepturile legale ale persoanei vizate, inclusiv informarea persoanelor vizate privind prelucrarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal ale acestora, prin furnizarea cel putin a informatiilor minime legale, avand in vedere ca datele cu caracter personal ale acestor persoane nu sunt obtinute direct de Softventure de la persoana vizata, ci sunt comunicate acestuia de catre Client. Fiecare Parte va intocmi si va fi raspunzatoare pentru continutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o desfasoara in legatura cu reprezentantii legali/persoanele de contact ale celeilalte Parti si/sau alte persoane care reprezinta acea Parte. Fiecare Parte este de acord sa comunice fiecarei persoane vizate care actioneaza in numele sau, pe intreaga durata a Termenilor si Conditiilor, nota de informare pregatita de cealalta parte care i-a fost pusa la dispozitie, precum si orice modificare si/sau actualizare a acesteia (comunicata in scris, inclusiv intr-o forma electronica de catre partea care a pregatit nota de informare). Nota de informare pregatita de Softventure este disponibila la https://www.keyvision.ro/privacy-policy/. Clientul se obliga, totodata, sa notifice cu promptitudine Softventure ori de cate ori persoana vizata nu mai are calitatea de reprezentant legal/persoana de contact a Clientului, precum si daca datele cu caracter personal ale respectivei persoane nu ar mai trebui prelucrate in scopurile mentionate in cadrul prezentei clauze.

 

2. Legislatie

2.1. Prezentul Acord este guvernat de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind Protectia Datelor”), precum si de orice alte acte normative emise de catre autoritatile cu competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in implementarea acestuia.

2.2. Prezentul Acord este disponibil pe site-ul https://www.keyvision.ro/termeni-si-conditii-keyvision-pro/. Softventure isi rezerva dreptul de a modifica unilateral Acordul cu notificarea in prealabil a Clientului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a noului Acord. Pana la expirarea termenului ante-mentionat, Clientul are dreptul de a modifica sau inceta Abonamentul ales accesand pagina de editare a contului sau notificand Softventure in acest sens. Utilizarea in continuare a Serviciilor constituie acceptarea irevocabila a Acordului de catre Client, astfel cum acesta a fost modificat unilateral de Softventure.

2.3. Notiunile „date cu caracter personal”, „persoana vizata”, „prelucrare”, „operator”, „persoana imputernicita de operator” si „autoritate de supraveghere”, astfel cum sunt utilizate in cadrul Acordului, precum si orice alte notiuni care nu sunt definite expres in prezentul Acord, au sensul prevazut in Regulamentul General privind Protectia Datelor.

 

3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

3.1. Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, pe care Clientul le prelucreaza la randul sau prin intermediul Serviciilor, in calitate de Operator (denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”).

3.2. Softventure prelucreaza urmatoarele tipuri de Date cu Caracter Personal:

 • date de contact ale Utilizatorilor: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon (e.gDatele Contului);
 • orice Continut care cuprinde date cu caracter personal prelucrate de Client, atunci cand utilizeaza Serviciile.

3.3. Softventure prelucreaza Datele cu Caracter Personal cu privire la urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • Utilizatori;
 • actuali si potentiali clienti, contacte de afaceri, colaboratori, angajati, consultanti si reprezentanti ai Clientului;
 • orice alte terte persoane ale caror date sunt introduse de catre Client/Utilizatori in utilizarea Serviciilor.

3.4. Softventure va efectua urmatoarele operatiuni de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal numai pe baza instructiunilor documentate ale Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine Softventure in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, extragere, stergere, precum si orice alte operatiuni de prelucrare rezonabil necesare prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor (denumite in continuare „Operatiunile de Prelucrare”). Partile sunt de acord ca Acordul si Termenii si Conditiile reprezinta instructiunile complete si finale ale Clientului cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Operatiunile de Prelucrare vor fi efectuate de Softventure pe durata prestarii Serviciilor ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor si vor inceta la momentul incetarii prestarii Serviciilor si expirarii perioadei prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern cuprind dispozitii contrare.

 

4. Obligatiile Softventure 

4.1. Softventure isi asuma urmatoarele obligatii in calitate de Persoana Imputernicita de Operator pentru a efectua Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca persoanele autorizate din cadrul Softventure sa efectueze Operatiunile de Prelucrare s-au angajat sa respecte confidentialitatea acestor date;
 • sa adopte masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator in efectuarea Operatiunilor de Prelucrare; Softventure va lua masuri pentru a asigura faptul ca orice persoana fizica care actioneaza sub autoritatea Softventure si care are acces la Datele cu Caracter Personal nu le prelucreaza decat la cererea Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;
 • sa respecte conditiile mentionate la art. 6 de mai jos;
 • tinand seama de natura prelucrarii, sa ofere asistenta Clientului prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei Clientului in calitate de Operator de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in Regulamentul General privind Protectia Datelor (g.dreptul la informare si dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii bazate in mod exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale competente de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal);
 • sa ajute Clientul in indeplinirea obligatiilor care ii revin acestuia in calitate de Operator, tinand seama de Operatiunile de Prelucrare si informatiile aflate la dispozitia Softventure si numai in masura in care aceste obligatii sunt in legatura cu utilizarea Serviciilor;
 • la alegerea Clientului si in conditiile prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii, sa stearga sau sa returneze toate Datele cu Caracter Personal la incetarea utilizarii Serviciilor, precum si sa elimine orice copii existente ale acestora, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea Datelor cu Caracter Personal;
 • sa puna la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor asumate conform art. 4.1. din prezentul Acord;
 • sa permita desfasurarea auditurilor cu privire la Operatiunile de Prelucrare, inclusiv a eventualelor inspectii cu privire la acestea, efectuate de Client sau de un alt auditor mandatat al acestuia si sa contribuie la acestea, in masura in care aceste verificari sunt strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale si exista indicii rezonabile ca Softventure nu isi respecta obligatiile legale cu privire la Operatiunile de Prelucrare, in conditiile agreate cu privire la fiecare audit intre Softventure si Client; in niciun caz, auditurile si inspectiile: (i) nu pot fi efectuate mai mult decat o singura data pe an, cu exceptia cazului in care au fost solicitate de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; (ii) nu se pot desfasura in afara programului normal de lucru al Softventure; (iii) nu pot afecta activitatea Softventure;
 • sa instiinteze Clientul fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal.

4.2. In cazul in care Softventure primeste o solicitare din partea persoanei vizate cu privire la drepturile care ii revin acesteia in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor, Softventure va redirectiona persoana vizata sa adreseze solicitarea direct Clientului.

4.3. Serviciile prestate de catre Softventure in indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4.1 lit. d), e), f) si h) din Acord vor fi prestate in conformitate cu prevederile art. 3.3. din Termeni si Conditii.

 

5. Obligatiile Clientului

5.1. Clientul isi asuma urmatoarele obligatii in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal si/sau Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca Datele cu Caracter Personal sunt strict necesare in vederea utilizarii Serviciilor si ca acestea sunt corecte, complete, precise si ca nu incalca drepturile unor terte persoane, fiind singurul responsabil pentru introducerea, corectitudinea si legalitatea prelucrarii acestor date;
 • sa respecte toate obligatiile care ii revin acestuia in calitate de Operator in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor, inclusiv, dar fara a se limita la, obligatiile necesare prelucrarii Datelor cu Caracter Personal de catre Softventure in baza Acordului si Termenilor si Conditiilor (g. asigurarea conditiilor privind legalitatea prelucrarii, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarile de categorii speciale de date cu caracter personal si prelucrarile de date referitoare la condamnarile penale si infractiuni – e.g. obtinerea consimtamantului persoanei vizate in cazurile prevazute de Regulament, verificarea indeplinirii conditiilor privind necesitatea prelucrarii in vederea executarii unui contract, notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, precum si a persoanei vizate);
 • sa transmita Softventure instructiuni clare, complete si precise cu privire la Operatiunile de Prelucrare, in cazul altor operatiuni de prelucrare;
 • sa acorde Softventure un timp rezonabil pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4.1. lit. d), e), f) g) si h) din Acord, in functie de complexitatea si natura actiunilor pe care Softventure trebuie sa le interprinda in acest scop, astfel incat aceasta sa nu afecteze desfasurarea activitatii curente de catre Softventure;
 • sa notifice Softventure orice informatie care ar putea avea impact asupra indeplinirii de catre acesta a obligatiilor care ii revin in calitate de Persoana Imputernicita de Operator;
 • sa instiinteze Softventure fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare sau o posibila incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal pe care Softventure ar putea sa o controleze.

6. Terte Persoane

6.1. Clientul autorizeaza cu titlu general Softventure sa angajeze terte persoane sa efectueze Operatiunile de Prelucrare, fara a fi necesara nicio alta aprobare in acest sens. Urmatoarele terte persoane sunt considerate aprobate de catre Client prin acceptarea Acordului:

Tert Operatiuni de prelucrare
DIGITAL OCEAN Inc. Stocare
AMAZON Stocare
ZOHO CORPORATION Managementul abonamentului si facturarii
SOFTHOST SRL Stocare
GOOGLE LLC Servicii de e-mail
SENDGRID Servicii de e-mail
PUSHER LTD. Servicii de notificari
INTERCOM INC. Servicii de help desk

6.2. Softventure are obligatia sa notifice Clientul cu privire la identitatea oricarei alte terte persoane care efectueaza Operatiuni de Prelucrare si sa se asigure ca o astfel de persoana isi va asuma fata de Softventure aceleasi obligatii pe care acesta si le-a asumat in baza Acordului fata de Client.

6.3. In cazul in care Clientul formuleaza obiectiuni cu privire la o asemenea terta persoana, acesta are dreptul de a modifica sau inceta Serviciile, accesand pagina editabila a contului in conditiile art. 3.4 din Termeni si Conditii sau notificand Softventure in acest sens. Prin utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Client, terta persoana va fi considerata acceptata de catre Client.

6.4. Politicile privind datele cu caracter personale ale tertilor sunt disponibile pe site-urile dedicate ale acestora.

 

7. Durata

Acordul intra in vigoare la momentul inregistrarii Administratorului pentru utilizarea Serviciilor si bifarii de catre Client a casutei „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile si Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal” si se va aplica pana la data incetarii prestarii si utilizarii Serviciilor si expirarii perioadei prevazute la art. 9.5. din Termeni si Conditii.

 

8. Raspundere 

8.1. Nicio prevedere din prezentul Acord nu va fi inteleasa sau interpretata ca o scutire de la obligatiile ce ii revin Clientului in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor sau oricaror alte prevederi legale aplicabile si nici ca o limitare a raspunderii Clientului, ce ii revine acestuia in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Raspunderea Softventure in baza Acordului, precum si a prevederilor legale aplicabile in acest domeniu nu va depasi, in niciun caz, 50% din valoarea sumelor platite de catre Client in ultimele 3 luni anterioare aparitiei prejudiciului. Dreptul la actiune al Clientului izvorat din sau in legatura cu prezentul Acord se prescrie in termen de 6 (sase) luni.

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer