English
Start Free trial

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Va multumim pentru interesul manifestat fata de seviciile furnizate de Softventure. Pentru noi este extrem de important sa asiguram protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Softventure.

Ce este aceasta politica?

Aceasta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal contine informatii despre cand si cum se colecteaza, stocheaza, prelucreaza, transfera, utilizeaza si divulga datele dvs. cu caracter personal atunci cand veniti in contact cu noi sau folositi serviciile noastre, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”). Softventure isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal face parte din Termeni si Conditii impreuna cu Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Prin utilizarea serviciilor furnizate de Softventure, va exprimati acordul in mod expres si fara echivoc pentru utilizarea infomatiilor dvs. cu caracter personal in conformitate cu aceasta politica.

In timpul utilizarii serviciilor, Softventure poate furniza link-uri catre alte site-uri si/sau integrarea cu site-uri sau aplicatii ale unor terti. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru utilizarea serviciilor tertilor sunt aplicabile alti termeni de utilizare si alte politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cine suntem?

Softventure S.R.L. (“Softventure”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997.

Care sunt persoanele vizate?

Softventure poate prelucra datele dvs. cu caracter personal daca faceti parte din oricare dintre urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • utilizatorii serviciilor furnizate de Softventure;
 • persoanele care au transmis o solicitare catre Softventure prin intermediul formularului de contact, e-mail-ului, telefonului sau alte asemenea mijloace;
 • (potentiali) clienti/parteneri/colaboratori, persoane fizice;
 • reprezentantii legali si/sau persoanele de contact din cadrul (potentialilor) clienti/parteneri/colaboratori, persoane juridice sau fizice;
 • vizitatorii website-ului.

Ce date prelucram?

Softventure poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, astfel cum acestea sunt furnizate de dvs. in calitate de persoana vizata ori de clientul/partenerul/colaboratorul Softventure in cadrul carora va desfasurati activitatea si/sau de catre reprezentantul si/sau persoana de contact din cadrul clientului/partenerului/colaboratorului Softventure, de catre o terta parte, in mod automat cu ocazia utilizarii serviciilor furnizate de Softventure sau astfel cum sunt obtinute din alte surse (surse publice sau alte surse terte):

 • date de identificare (e.g. nume si prenume, adresa de domiciliu, data nasterii);
 • date de contact (e.g. adresa de e-mail, adresa de corespondenta, numar de telefon);
 • date privind profesia, locul de munca;
 • date referitoare la plata (e.g. informatii referitoare la contul bancare/cardul de credit);
 • testimoniale cu privire la utilizarea serviciilor;
 • informatii colectate automat in timpul utilizarii serviciilor, cum ar fi ora si data la care au fost accesate serviciile, adresa de IP;
 • informatii din corespondenta (email, fax sau orice alte mijloace online sau offline);
 • orice alte informatii furnizate de dvs., daca este cazul.

Este important sa ne furnizati doar informatiile cu caracter personal care sunt strict necesare.

Care este scopul prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Softventure pentru unul dintre urmatoarele scopuri, dupa caz:

 • prestarea serviciilor catre dvs. sau catre clientul/partenerul de afaceri/colaboratorul Softventure in cadrul caruia va desfasurati activitatea, incluzand, fara a se limita la: asigurarea accesului la servicii (inclusiv versiunea demo), managementul prestarii serviciilor, mentenanta serviciilor, facturarea serviciilor, procesarea platilor, efectuarea oricaror comunicari/notificari anterior or in timpul utilizarii serviciilor si implementarii contractelor, recuperarea datoriilor sau orice alta operatiune rezonabil necesara pentru prestarea serviciilor si gestionarea corespunzatoare a executarii contractelor;
 • formularea de raspunsuri la orice intrebari sau cereri formulate de dvs. catre Softventure;
 • indeplinirea obligatiilor legale ce incumba Softventure (e.g. obligatia de arhivare);
 • imbunatatirea si monitorizarea site-ului nostru si asigurarea protectiei si securitatii acestuia;
 • stabilirea colaborarii cu potentiali clienti/colaboratori/parteneri;
 • transmiterea de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure;
 • procesul de recrutare, precum si, ulterior, daca va fi cazul, incheierea unui contract cu Softventure.

Furnizarea datelor cu caracter personal necesare in scopurile prevazute mai sus poate fi obligatorie. Refuzul de a ne furniza astfel de date poate determina imposibilitatea Softventure de a presta serviciile, de a raspunde cererilor dvs. si/sau de a se conforma obligatiilor legale care ii revin Softventure.

Care sunt operatiunile de prelucrare?

Softventure efectueaza urmatoarele operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, stergere, precum si orice alte operatiuni in masura in care sunt necesare pentru atingerea scopurilor ante-mentionate.

Care este temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Softventure, in baza unuia dintre urmatoarele temeiuri:

 • executarea Contractului sau incheierea unui contract intre Softventure si persoana vizata;
 • indeplinirea obligatiilor legale care ii revin Softventure;
 • interesele legitime urmarite de Softventure;
 • consimtamantul dvs. (i.e. in cazul transmiterii de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure catre potentiali clienti/colaboratori/parteneri).

Care sunt interesele legitime ale Softventure?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, in anumite cazuri, in scopul intereselor legitime urmarite de Softventure, precum:

 • prestarea si imbunatatirea serviciilor/produselor oferite de Softventure;
 • incheierea contractelor cu entitatile in cadrul carora isi desfasoara activitatea persoana vizata;
 • gestionarea corespunzatoare a executarii Contractelor incheiate cu clientii/partenerii/colaboratorii Softventure;
 • functionarea corespunzatoare si/sau imbunatatirea site-ului nostru;
 • exercitarea oricaror drepturi in fata autoritatilor competente/instantelor de judecata (e.g. pentru recuperarea creantelor nascute din contracte);
 • promovarea brandului si a serviciilor/produselor noastre.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de Softventure prin intermediul urmatoarelor terte persoane, dupa caz: (i) furnizorul serviciilor de e-mail, (ii) furnizorul programului de facturare si abonare,  (iii) prestatorul serviciilor de analiza web, (iv) prestatorul serviciilor de contabilitate, (v) banci, (vi) prestatorul serviciilor IT, (vii) parteneri, clienti si colaboratori, (viii) autoritati publice.

Cat timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Softventure: (i) pe durata Termeniilor de Utilizare si Acordului privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si, ulterior, in conformitate cu prevederile legale (e.g. in scopuri de arhivare); (ii) pe perioada necesara atingerii scopului pentru care se realizeaza prelucrarea (inclusiv pe durata in care raspunderea contractuala ar putea fi angajata) (iii) pe perioada necesara prestarii serviciilor de analiza web.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitatea dvs. de persoana vizata ale carei date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de Softventure, in calitate de operator, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective, conform prevederilor Regulamentului;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal inexacte, precum si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, atunci cand inter alia, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure restrictionarea prelucrarii in cazul in care, inter alia, contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Softventure sa verifice exactitatea datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Softventure, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii;
 • dreptul la opozitie –aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale competente pentru supravegherea si prelucrarea datelor cu caracter personal (i.e. la nivel national, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Softventure pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, in cazul prelucrarii efectuate in temeiul consimtamantului (i.e. cand sunt transmise informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure catre potentiali clienti/colaboratori/parteneri); puteti opta pentru a nu mai primi e-mailurile noastre printr-un reply la e-mailul primit.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul transmiterii de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail office@softventure.ro. Intr-un astfel de caz, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de Softventure in scop de marketing.

Cum pot fi accesate datele cu caracter personal?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti in calitate de persoana vizata, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@softventure.ro.

Softventure va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care dvs. solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Softventure gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Softventure poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

Aceasta politica a fost actualizata la data de 23 iunie 2020.

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer