English
Start Free trial

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Va multumim pentru interesul manifestat fata de seviciile furnizate de Softventure. Pentru noi este extrem de important sa asiguram protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Softventure.

Ce este aceasta politica?

Aceasta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal contine informatii despre cand si cum se colecteaza, stocheaza, prelucreaza, transfera, utilizeaza si divulga datele dvs. cu caracter personal atunci cand veniti in contact cu noi sau folositi serviciile noastre, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”). Softventure isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal face parte din Termeni si Conditii impreuna cu Acordul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Prin utilizarea serviciilor furnizate de Softventure, va exprimati acordul in mod expres si fara echivoc pentru utilizarea infomatiilor dvs. cu caracter personal in conformitate cu aceasta politica.

In timpul utilizarii serviciilor, Softventure poate furniza link-uri catre alte site-uri si/sau integrarea cu site-uri sau aplicatii ale unor terti. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru utilizarea serviciilor tertilor sunt aplicabile alti termeni de utilizare si alte politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cine suntem?

Softventure S.R.L. (“Softventure”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997.

Care sunt persoanele vizate?

Softventure poate prelucra datele dvs. cu caracter personal daca faceti parte din oricare dintre urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • utilizatorii serviciilor furnizate de Softventure;
 • persoanele care au transmis o solicitare catre Softventure prin intermediul formularului de contact, e-mail-ului, telefonului sau alte asemenea mijloace;
 • (potentiali) clienti/parteneri/colaboratori, persoane fizice;
 • reprezentantii legali si/sau persoanele de contact din cadrul (potentialilor) clienti/parteneri/colaboratori, persoane juridice sau fizice;
 • vizitatorii website-ului.

Ce date prelucram?

Softventure poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, astfel cum acestea sunt furnizate de dvs. in calitate de persoana vizata ori de clientul/partenerul/colaboratorul Softventure in cadrul carora va desfasurati activitatea si/sau de catre reprezentantul si/sau persoana de contact din cadrul clientului/partenerului/colaboratorului Softventure, de catre o terta parte, in mod automat cu ocazia utilizarii serviciilor furnizate de Softventure sau astfel cum sunt obtinute din alte surse (surse publice sau alte surse terte):

 • date de identificare (e.g. nume si prenume, adresa de domiciliu, data nasterii);
 • date de contact (e.g. adresa de e-mail, adresa de corespondenta, numar de telefon);
 • date privind profesia, locul de munca;
 • date referitoare la plata (e.g. informatii referitoare la contul bancare/cardul de credit);
 • testimoniale cu privire la utilizarea serviciilor;
 • informatii colectate automat in timpul utilizarii serviciilor, cum ar fi ora si data la care au fost accesate serviciile, adresa de IP;
 • informatii din corespondenta (email, fax sau orice alte mijloace online sau offline);
 • orice alte informatii furnizate de dvs., daca este cazul.

Este important sa ne funizati doar informatiile cu caracter personal care sunt strict necesare.

Care este scopul prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Softventure pentru unul dintre urmatoarele scopuri, dupa caz:

 • prestarea serviciilor catre dvs. sau catre clientul/partenerul de afaceri/colaboratorul Softventure in cadrul caruia va desfasurati activitatea, incluzand, fara a se limita la: asigurarea accesului la servicii (inclusiv versiunea demo), managementul prestarii serviciilor, mentenanta serviciilor, facturarea serviciilor, procesarea platilor, efectuarea oricaror comunicari/notificari anterior or in timpul utilizarii serviciilor si implementarii contractelor, recuperarea datoriilor sau orice alta operatiune rezonabil necesara pentru prestarea serviciilor si gestionarea corespunzatoare a executarii contractelor;
 • formularea de raspunsuri la orice intrebari sau cereri formulate de dvs. catre Softventure;
 • indeplinirea obligatiilor legale ce incumba Softventure (e.g. obligatia de arhivare);
 • imbunatatirea si monitorizarea site-ului nostru si asigurarea protectiei si securitatii acestuia;
 • stabilirea colaborarii cu potentiali clienti/colaboratori/parteneri;
 • transmiterea de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure;
 • procesul de recrutare, precum si, ulterior, daca va fi cazul, incheierea unui contract cu Softventure.

Furnizarea datelor cu caracter personal necesare in scopurile prevazute mai sus poate fi obligatorie. Refuzul de a ne furniza astfel de date poate determina imposibilitatea Softventure de a presta serviciile, de a raspunde cererilor dvs. si/sau de a se conforma obligatiilor legale care ii revin Softventure.

Care sunt operatiunile de prelucrare?

Softventure efectueaza urmatoarele operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, stergere, precum si orice alte operatiuni in masura in care sunt necesare pentru atingerea scopurilor ante-mentionate.

Care este temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Softventure, in baza unuia dintre urmatoarele temeiuri:

 • executarea Contractului sau incheierea unui contract intre Softventure si persoana vizata;
 • indeplinirea obligatiilor legale care ii revin Softventure;
 • interesele legitime urmarite de Softventure;
 • consimtamantul dvs. (i.e. in cazul transmiterii de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure catre potentiali clienti/colaboratori/parteneri).

Care sunt interesele legitime ale Softventure?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, in anumite cazuri, in scopul intereselor legitime urmarite de Softventure, precum:

 • prestarea si imbunatatirea serviciilor/produselor oferite de Softventure;
 • incheierea contractelor cu entitatile in cadrul carora isi desfasoara activitatea persoana vizata;
 • gestionarea corespunzatoare a executarii Contractelor incheiate cu clientii/partenerii/colaboratorii Softventure;
 • functionarea corespunzatoare si/sau imbunatatirea site-ului nostru;
 • exercitarea oricaror drepturi in fata autoritatilor competente/instantelor de judecata (e.g. pentru recuperarea creantelor nascute din contracte);
 • promovarea brandului si a serviciilor/produselor noastre.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de Softventure prin intermediul urmatoarelor terte persoane, dupa caz: (i) furnizorul serviciilor de e-mail, (ii) furnizorul programului de facturare si abonare,  (iii) prestatorul serviciilor de analiza web, (iv) prestatorul serviciilor de contabilitate, (v) banci, (vi) prestatorul serviciilor IT, (vii) parteneri, clienti si colaboratori, (viii) autoritati publice.

Cat timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Softventure: (i) pe durata Termeniilor de Utilizare si Acordului privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si, ulterior, in conformitate cu prevederile legale (e.g. in scopuri de arhivare); (ii) pe perioada necesara atingerii scopului pentru care se realizeaza prelucrarea (inclusiv pe durata in care raspunderea contractuala ar putea fi angajata) (iii) pe perioada necesara prestarii serviciilor de analiza web.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitatea dvs. de persoana vizata ale carei date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de Softventure, in calitate de operator, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective, conform prevederilor Regulamentului;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal inexacte, precum si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, atunci cand inter alia, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure restrictionarea prelucrarii in cazul in care, inter alia, contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Softventure sa verifice exactitatea datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Softventure, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii;
 • dreptul la opozitie –aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale competente pentru supravegherea si prelucrarea datelor cu caracter personal (i.e. la nivel national, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Softventure pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, in cazul prelucrarii efectuate in temeiul consimtamantului (i.e. cand sunt transmise informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure catre potentiali clienti/colaboratori/parteneri); puteti opta pentru a nu mai primi e-mailurile noastre printr-un reply la e-mailul primit.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul transmiterii de informatii cu privire la produsele/serviciile noastre si/sau activitatea Softventure, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail office@softventure.ro. Intr-un astfel de caz, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de Softventure in scop de marketing.

Cum pot fi accesate datele cu caracter personal?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti in calitate de persoana vizata, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@softventure.ro.

Softventure va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care dvs. solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Softventure gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Softventure poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

Aceasta politica a fost actualizata la data de 23 iunie 2020.

 


Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de contact

 

Va multumim pentru interesul acordat produselor si serviciilor Softventure S.R.L. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotriva importanta pentru noi.

Cine suntem?

Softventure S.R.L. (“Softventure”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997.

Ce date prelucram?

Cand ne contactati prin intermediul formularului de contact, sunteti de acord sa ne incredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de e-mail si numar de telefon.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare pentru a raspunde solicitarii dvs.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a raspunde solicitarii dvs..

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul: (i) art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD), potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific; sau, dupa caz, (ii) art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD, potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand este necesara pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (in cazul de fata a unui contract care sa aiba ca obiect serviciile prestate de Softventure).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal completate in formularul de contact transmis de dvs. sunt stocate prin intermediul furnizorului de e-mail (e.g. Google) si furnizorului serverului. Formularul de contact va fi inaintat prin e-mail catre persoana din cadrul Softventure responsabila cu formularea unui raspuns fata de solicitarea dvs.. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi stocate de catre Softventure pentru o perioada ce nu poate depasi 3 ani de zile de la data transmiterii solicitarii dvs. (cu exceptia cazului in care o alta perioada de prelucrare devine aplicabila, e.g. atunci cand se incheie un contract cu Softventure

Care sunt drepturile dvs.?

In calitate de titular al datelor cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Softventure si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Softventure poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Softventure are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Softventure in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Softventure sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Softventure nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Softventure prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Softventure, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Softventure la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Softventure pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@softventure.ro.

Softventure va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Softventure gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Softventure poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

 

 


Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pentru trial sau demo

 

Va multumim pentru interesul acordat produselor si serviciilor Softventure S.R.L. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotriva importanta pentru noi.

Cine suntem?

Softventure S.R.L. (“Softventure”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997.

Ce date prelucram?

Cand solicitati un demo sau atunci cand va creati un cont de testare gratuita pentru KeyVision, sunteti de acord sa ne incredintati urmatoarele date cu caracter personal (dupa caz): nume si prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare pentru a raspunde solicitarii dvs, respectiv pentru a crea contul de testare gratuita.

Datele cu caracter personal introduse ulterior in KeyVision sunt guvernate de Termenii si conditiile pentru testarea gratuita a KeyVision.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre noi exclusiv cu scopul de a va asigura accesul la un demo sau un cont de testare gratuita pentru KeyVision care tine cont de specificul companiei dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul: (i) art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD), potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific; sau, dupa caz, (ii) art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD, potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte (Termenii si conditiile pentru testarea gratuita a KeyVision).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal completate in solicitarea unui demo transmisa de dvs. sunt stocate prin intermediul furnizorului de e-mail (e.g. Google) si furnizorului serverului. Solicitarea dvs. va fi inaintata prin e-mail catre persoana din cadrul Softventure responsabila cu formularea unui raspuns fata de solicitarea dvs.. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi stocate de catre Softventure pe perioada utilizarii contului de testare gratuita pentru KeyVision.

Care sunt drepturile dvs.?

In calitate de titular al datelor cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Softventure si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Softventure poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Softventure are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Softventure in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Softventure sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Softventure nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Softventure prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Softventure, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Softventure la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Softventure pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@softventure.ro.

Softventure va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Softventure gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Softventure poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

 

 


Politica de cookie-uri

 

Site-ul https://www.keyvision.ro utilizeaza cookie-uri.

Aceasta politica se refera la cookie-urile utilizate de site-ul operat de SoftVenture, precum si la optiunile pe care le aveti la dispozitie pentru a le controla.

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fisier text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza in calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil atunci cand accesati site-ul respectiv. Acesta permite site-ului sa retina, actiunile si preferintele dvs. (precum autentificare, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare), pentru o anumita perioada de timp, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.

Cookie-urile sunt un instrument important pentru a asigura utilizatorilor o functionare optima a website-ului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Cookie-ul poate fi clasificat in functie de durata de viata si domeniul de care apartine.

In functie de durata de viata, un cookie poate fi:

 • cookie-ul de sesiune, care este sters atunci cand utilizatorul inchide browserul;
 • cookie-ul persistent, care ramane stocat pe computerul/dispozitivul utilizatorului pentru o perioada de timp predefinita.

In functie de domeniul de care apartin, pot fi:

 • cookie-uri primare plasate de serverul paginii vizitate, apartinand aceluiasi domeniu;
 • cookie-uri „terta parte”, plasate de un domeniu diferit in domeniul paginii vizitate; acest lucru poate aparea atunci cand website-ul face trimitere la un alt fisier, precum JavaScript, aflat in afara domeniului sau.

Exista si alte tehnologii similare, precum pixel tag-uri, web bug-uri, stocarea web sau alte fisiere sau tehnologii asemanatoare care pot avea o actiune similara cookie-urilor. Softventure utilizeaza termenul “cookie” in aceasta politica pentru cookie-uri si orice alte tehnologii similare care colecteaza informatii in acest mod.

Cum folosim cookie-urile?

Site-ul nostru utilizeaza in prezent si poate folosi si in viitor cookie-uri pentru:

 • a memora preferintele si setarile dvs.;
 • a intelege modul in care utilizatorii folosesc site-ul nostru, ceea ce ne ajuta sa intelegem mai bine nevoile utilizatorilor nostri si sa le furnizam experiente pe site directionate catre interesele potentiale ale acestora, precum si sa ne imbunatatim constant site-ul.

Site-ul nostru utilizeaza cookie-uri Google Analytics care monitorizeaza modul in care vizitatorii navigheaza pe site, modul in care au ajuns la site si furnizeaza date anonime despre continutul vizualizat si activitatea dvs. de pe site.

Denumire cookie Durata Scop
lang cookie de sesiune Utilizat pentru a retine limba selectata de utilizator
lang cookie de sesiune Plasat de LinkedIn, ca urmare a includerii in website a butonului „Follow us”
_ga 2 ani Utilizat in scopuri statistice cu privire la modalitatea de utilizare a website-ului
_gat 1 zi Utilizat pentru limitarea numarului de cereri
_gid 1 zi Utilizat in scopuri statistice cu privire la modalitatea de utilizare a website-ului
_fbp 3 luni Utilizat in scopuri de marketing
ads/ga-audiences cookie de sesiune Utilizat pentru atragerea vizitatorilor pe website, pe baza comportamentului vizitatorilor pe alte website-uri
bcookie 2 ani Utilizat de LinkedIn pentru monitorizarea utilizarii serviciilor incorporate
bscookie 2 ani Utilizat de LinkedIn pentru monitorizarea utilizarii serviciilor incorporate
fr 3 luni Utilizat de Facebook in scopuri de marketing
lidc 1 zi Utilizat de LinkedIn pentru monitorizarea utilizarii serviciilor incorporate
tr cookie de sesiune Utilizat de Facebook in scopuri de marketing
UserMatchHistory 29 zile Utilizat pentru a afisa reclame pe baza preferintelor utilizatorilor

Acceptarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru functionarea site-ului nostru, dar va imbunatati experienta de navigare a utilizatorilor. Aveti posibilitatea de a controla si/sau sterge cookie-urile si tehnologiile similare. In acest caz, este posibil ca anumite caracteristici ale site-ului sa nu functioneze in mod corespunzator.

Cum pot fi controlate cookie-urile?

Puteti controla si/sau sterge cookie-urile.

Puteti sterge toate cookie-urile existente deja in computerul dvs. Cookie-urile pot fi dezactivate prin modificarea setarilor browser-ului dvs. de internet. Puteti configura setarile browser-ului dvs. astfel incat sa accepte doar anumite cookie-uri sau sa va notifice de fiecare data cand un nou cookie urmeaza sa fie stocat in computer-ul dvs., astfel incat sa puteti fi de acord sau nu cu acesta.

Daca faceti acest lucru, este posibil insa sa fiti nevoiti sa setati manual anumite preferinte de fiecare data cand vizitati site-ul nostru, existand riscul ca unele sectiuni/functionalitati ale site-ului sa nu functioneze.

Pentru mai multe informatii privind modul de utilizare si de blocare a cookie-urilor, vizitati https://www.aboutcookies.org, sau accesati Sectiunea “Help” a browserului dvs. de internet. Anumite programe pentru renuntarea la cookie-uri sunt disponibile pe site-ul: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Daca aveti intrebari suplimentare sau observatii privind modul in care folosim cookie-urile, va rugam sa ne contactati la office@softventure.ro

 

 

 

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer