English
Start Free trial

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pentru trial sau demo

 

Va multumim pentru interesul acordat produselor si serviciilor Softventure S.R.L. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotriva importanta pentru noi.

Cine suntem?

Softventure S.R.L. (“Softventure”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997.

Ce date prelucram?

Cand solicitati un demo sau atunci cand va creati un cont de testare gratuita pentru KeyVision, sunteti de acord sa ne incredintati urmatoarele date cu caracter personal (dupa caz): nume si prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare pentru a raspunde solicitarii dvs, respectiv pentru a crea contul de testare gratuita.

Datele cu caracter personal introduse ulterior in KeyVision sunt guvernate de Termenii si conditiile pentru testarea gratuita a KeyVision.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre noi exclusiv cu scopul de a va asigura accesul la un demo sau un cont de testare gratuita pentru KeyVision care tine cont de specificul companiei dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul: (i) art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD), potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific; sau, dupa caz, (ii) art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD, potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte (Termenii si conditiile pentru testarea gratuita a KeyVision).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal completate in solicitarea unui demo transmisa de dvs. sunt stocate prin intermediul furnizorului de e-mail (e.g. Google) si furnizorului serverului. Solicitarea dvs. va fi inaintata prin e-mail catre persoana din cadrul Softventure responsabila cu formularea unui raspuns fata de solicitarea dvs.. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi stocate de catre Softventure pe perioada utilizarii contului de testare gratuita pentru KeyVision.

Care sunt drepturile dvs.?

In calitate de titular al datelor cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Softventure si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Softventure poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
  • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Softventure a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
  • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Softventure are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Softventure in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Softventure restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Softventure sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Softventure nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Softventure prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
  • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Softventure, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Softventure la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Softventure pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@softventure.ro.

Softventure va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Softventure gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Softventure poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer