English
Start Free trial

TERMENI SI CONDITII PENTRU TESTAREA GRATUITA A KEYVISION PRO

1. INTRODUCERE

1.1. Termenii si Conditiile prezente sunt incheiate de catre si intre Softventure S.R.L. (“Softventure”), o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 23, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, cod unic de inregistrare RO28914997, si persoana care a solicitat testarea gratuita a produsului software KeyVision („Clientul”).

2. OBIECT

2.1. Termenii si Conditiile reglementeaza testarea gratuita de catre Client a produsului KeyVision proprietatea Softventure inregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor conform Certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator.

3. DURATA

3.1. Termenii si Conditiile intra in vigoare la momentul crearii contului si se vor aplica pe perioada de 15 zile aferente testarii gratuite a KeyVision.

4. CONTUL KEYVISION

4.1. Utilizarea KeyVision necesita crearea unui cont prin stabilirea de catre Client a unui nume de utilizator si a unei parole (“Contul”). Clientul este singurul responsabil pentru pastrarea confidentialitatii Contului, precum si a tuturor activitatilor care se desfasoara in cadrul Contului.

4.2. Clientul este de acord sa notifice imediat Softventure cu privire la orice utilizare neautorizata a Contului sau orice alta violare a securitatii Contului.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Clientul se obliga sa:

 • nu utilizeze KeyVision in vreun scop ilegal sau interzis prin Termenii si Conditiile prezente;
 • nu utilizeze KeyVision in vreun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraincarca sau deteriora vreun server Softventure sau retelele conectate la vreun server sau care ar putea influenta utilizarea serviciilor Softventure de catre orice alta parte;
 • nu incerce sa obtina acces neautorizat la serviciile Softventure, la alte conturi, sisteme sau retele de computere conectate la orice server Softventure sau la oricare dintre serviciile Softventure, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace;
 • nu obtina sau sa incerce sa obtina materiale sau informatii prin orice mijloc pus la dispozitie prin intermediul KeyVision si site-ului keyvision.ro;
 • nu utilizeze KeyVision in niciun mod care incalca drepturile tertilor, inclusiv, dar fara a se limita la, vatamarea intentionata a unei persoane sau a unei entitati, inclusiv a SoftVenture;
 • utilizeze KeyVision numai in interes propriu si conform prevederilor Termenilor si Conditiilor si sa asigure respectarea dreptului de proprietate al Softventure asupra KeyVision;
 • nu opereze modificari, stersaturi sau adaugiri in codul KeyVision, fara aprobarea expresa a Softventure in acest sens;
 • nu transfere/vanda/instraineze sub nicio forma accesul primit la KeyVision catre niciun tert, fara aprobarea expresa a Softventure in acest sens;
 • asigure permanent back-up-ul datelor introduse in KeyVision si sa le salveze anterior inchiderii automate a Contului la expirarea perioadei de testare gratuita.

5.2.  Softventure se obliga sa:

 • nu includa in codul programului elemente ilicite cu scop malitios ce ar putea influenta datele, programele sau echipamentele aflate in calculatorul Clientului;
 • asigure confidentialitatea datelor stocate in KeyVision.

6. PROPRIETATE INTELECTUALA

6.1. Dreptul de autor asupra KeyVision, impreuna cu toate materialele legate de acesta, incluzand, insa fara a se limita la, codul sursa, codul obiect, documentatiile/manualele pentru utilizarea KeyVision, precum si orice alta opera de creatie intelectuala in sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, inclusa in KeyVision/materialele/lucrarile create si/sau dezvoltate de Softventure apartin in exclusivitate Softventure.

6.2. Softventure acorda Clientului in temeiul Termenilor si Conditiilor dreptul de utilizare neexclusiv a KeyVision pe perioada de testare gratuita de 30 de zile.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana vizata”), astfel cum sunt definite de art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind Protectia Datelor”), pe care Clientul le prelucreaza la randul sau prin intermediul KeyVision, pe parcursul testarii gratuite, in calitate de Operator (denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”).

7.2. Softventure prelucreaza in calitate de Persoana Imputernicita de Operator urmatoarele tipuri de Date cu Caracter Personal:

 • date de contact ale utilizatorilor KeyVision (e. angajati/colaboratori/orice alte persoane care utilizeaza KeyVision in virtutea raporturilor pe care le au cu Clientul): nume si prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon;
 • date de contact ale clientilor Clientului si/sau furnizate de catre clientii Clientului (g. nume si prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), astfel cum sunt acestea introduse de utilizatori in KeyVision;
 • orice alte Date cu Caracter Personal decat cele mentionate anterior, astfel cum sunt acestea introduse de catre utilizatori in KeyVision, atunci cand acestia utilizeaza KeyVision.

7.3. Softventure prelucreaza Datele cu Caracter Personal cu privire la urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • utilizatorii KeyVision;
 • clientii Clientului;
 • orice alte terte persoane ale caror date sunt introduse de catre Client/utilizatori in KeyVision.

7.4. Softventure va efectua urmatoarele operatiuni de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal numai pe baza instructiunilor documentate ale Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine Softventure in calitate de Persoana Imputernicita de Operator in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern: stocare, stergere, precum si orice alte operatiuni de prelucrare rezonabil necesare testarii gratuite a Keyvision de catre Client (denumite in continuare „Operatiunile de Prelucrare”). Prin bifarea casutei  Sunt de acord cu Termenii si Conditiile, Clientul ii da Softventure instructiunea de a prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv cu scopul de a asigura Clientului testarea gratuita a KeyVision si de a sterge Datele cu Caracter Personal la inchiderea automata a Contului sau la stergerea acestuia de catre Softventure in conformitate cu art. 10.1. de mai jos.

7.5. Operatiunile de Prelucrare vor fi efectuate de Softventure pe durata testarii gratuite a KeyVision.

7.6. Softventure isi asuma urmatoarele obligatii in calitate de Persoana Imputernicita de Operator pentru a efectua Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca persoanele autorizate din cadrul Softventure sa efectueze Operatiunile de Prelucrare s-au angajat sa respecte confidentialitatea acestor date;
 • sa adopte masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator in efectuarea Operatiunilor de Prelucrare;
 • tinand seama de natura prelucrarii, sa ofere asistenta Clientului prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei Clientului in calitate de Operator de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in Regulamentul General privind Protectia Datelor (e.g. dreptul la informare si dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);
 • sa ajute Clientul in indeplinirea obligatiilor care ii revin acestuia in calitate de Operator, tinand seama de Operatiunile de Prelucrare si informatiile aflate la dispozitia Softventure si numai in masura in care aceste obligatii sunt in legatura cu testarea gratuita a KeyVision;
 • sa se asigure ca la inchiderea Contului vor fi sterse toate Datele cu Caracter Personal, precum si orice copii existente ale acestora, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea Datelor cu Caracter Personal;
 • sa puna la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor asumate prin Termeni si Conditii;
 • sa permita desfasurarea auditurilor cu privire la Operatiunile de Prelucrare, inclusiv a eventualelor inspectii cu privire la acestea, efectuate de Client sau de un alt auditor mandatat al acestuia si sa contribuie la acestea, in masura in care aceste solicitari sunt strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale si exista indicii rezonabile ca Softventure nu isi respecta obligatiile legale cu privire la Operatiunile de Prelucrare;
 • sa instiinteze Clientul fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal.

7.7. Clientul isi asuma urmatoarele obligatii in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal si/sau Operatiunile de Prelucrare:

 • sa se asigure ca Datele cu Caracter Personal sunt strict necesare in vederea testarii gratuite a KeyVision si ca acesta sunt corecte, complete, precise si ca nu incalca drepturile unor terte persoane, fiind singurul responsabil pentru introducerea, corectitudinea si legalitatea prelucrarii acestor date;
 • sa respecte toate obligatiile care ii revin acestuia in calitate de Operator in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (e.g. asigurarea conditiilor privind legalitatea prelucrarii – e.g. obtinerea consimtamantului persoanei vizate, verificarea indeplinirii conditiilor privind necesitatea prelucrarii in vederea executarii unui contract, notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, precum si a persoanei vizate);
 • sa transmita Softventure instructiuni clare, complete si precise cu privire la Operatiunile de Prelucrare, ori de cate ori este cazul;
 • sa notifice Softventure cu privire la toate categoriile de date prelucrate prin intermediul KeyVision, precum si orice adaugare si modificare a Datelor cu Caracter Personal prevazute la art. 7.2. de mai sus;
 • sa notifice Softventure orice informatie care ar putea avea impact asupra indeplinirii de catre acesta a obligatiilor care ii revin in calitate de Persoana Imputernicita de Operator;
 • sa instiinteze Softventure fara intarzieri nejustificate dupa ce ia cunostinta de o incalcare sau o posibila incalcare a securitatii Datelor cu Caracter Personal pe care Softventure ar putea sa o controleze;
 • sa salveze Datele cu Caracter Personal anterior stergerii Contului sau inchiderii automate a Contului.

7.8. Clientul autorizeaza cu titlu general Furnizorul sa angajeze terte persoane sa efectueze Operatiunile de Prelucrare, fara a fi necesara nicio alta aprobare in acest sens.

8. RASPUNDEREA CLIENTULUI

8.1. Clientul este raspunzator pentru prejudiciul cauzat Softventure ca urmare a nerespectarii Termenilor si Conditiilor.

9. GARANTII SI LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Clientul este de acord ca KeyVision este oferit ca atare, fara niciun fel de garantie, explicita sau implicita. In limita maxima admisa de legea aplicabila, Furnizorul nu ofera niciun fel de declaratii sau garantii, explicite sau implicite, incluzand, dar fara a se limita la, garantii de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop sau garantii potrivit carora KeyVision nu va incalca terte brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, marci comerciale sau alte drepturi. Furnizorul nu garanteaza ca KeyVision indeplineste cerintele Clientului sau ca functionarea acestuia va fi neintrerupta sau fara erori.

9.2. Softventure nu va fi raspunzator fata de Client, utilizatori si/sau alte terte persoana pentru niciun prejudiciu cauzat acestora ca urmare a folosirii necorespunzatoare a KeyVision de catre Client.

10. SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTULUI

10.1. Softventure va putea suspenda in orice moment Contul in cazul in care Clientul nu isi indeplineste oricare din obligatiile prevazute la art. 5.1. fara punerea in intarziere, fara transmiterea vreunei notificari si fara a mai fi necesara nicio alta formalitate. Clientul va putea dobandi acces la Cont numai in masura in care Softventure decide ca testarea KeyVision se poate realiza in conformitate cu Termenii si Conditiile. In cazul in care in termen de 5 zile de la data suspendarii Contului Clientul nu ofera Softventure garantiile necesare ca va utiliza Contul conform Termenilor si Conditiilor, Softventure va sterge Contul definitiv.

10.2. Contul poate fi inchis in orice moment inainte de expirarea perioadei de testare gratuita de catre Client printr-o solicitare scrisa adresata Softventure la adresa de e-mail: office@softventure.ro. Inainte de a solicita stergerea Contului, Clientul se va asigura ca a salvat si recuperat toate datele introduse in KeyVision, inclusiv, dar fara a se limita la Datele cu Caracter Personal.

10.3. Contul va fi inchis automat la expirarea perioadei de testare gratuita prevazuta la art. 2.1. de mai sus, iar toate datele introduse de catre Client in KeyVision pe perioada testarii gratuite, inclusiv, dar fara a se limita la Datele cu Caracter Personal, vor fi sterse in mod automat. Softventure nu va fi raspunzator pentru stergerea acestor date.

11. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Termenii si Conditiile sunt guvernate de si interpretate in conformitate cu legea romana.

11.2. Orice diferend ivit cu privire la testarea gratuita a Keyvision in temeiul Termenilor si Conditiilor va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

12. LIMITARILE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CATRE MINORI 

12.1. Pentru a testa gratuit KeyVision, Clientul trebuie sa fie major, conform legislatiei in vigoare.

Dezvolta-ti firma de avocatura!

Alatura-te marilor case de avocatura care au ales solutia KeyVision!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KeyVision PRO - Soft pentru avocati - Footer